سیستم انبار نسخه کسب و کار برهان سیستم، از معدود سیستم های اطلاعاتی فرآیندمحور کشور است که توسط کارشناسان برهان طراحی شده است. از آنجایی که ساختار پایه ای سیستم به گونه فرآیندمحور طراحی شده است، در صورت استفاده از کارشناسان توانمند و مسلط به بیزینس های این سیستم، می توان حد اعلای بومی سازی را در استقرار سیستم انبار مشاهده نمود. علاوه بر ساختار پایه این نرم افزار که برای شرکت های بزرگ طراحی شده، پوشش چند شعبه متفاوت، موتور طراحی فرآیند، استفاده از ابزار گزارش ساز استیمول، امکان فعال سازی و استفاده از فرم های برهان پویا، ارتباط با سیستم ردیابی و... باعث شده تا این سیستم به ابزاری قابل اتکا جهت مدیریت انبار تبدیل شود. سیستم انبار برهان با سیستم های حسابداری، فروش، دارایی ثابت، تامین و تدارکات داخلی، کنترل تولید، کنترل کیفیت، باسکول،ردیابی، سفارشات خارجی، نگهداری تعمیرات، بهای تمام شده و مدیریت منابع ارتباط مستقیم دارد.

برهان نوین توانسته سیستم انبار را در صنایع و شرکت های تولیدی آرایشی و بهداشتی، تولیدی قطعات خودرو، تولید نوشیدنی، تولید اسانس، بیمه و بانک، تجهیزات پزشکی، صنایع مرتبط با فولاد(پایین دستی و میان دستی)، تجهیزات برودتی، نساجی(از لحظه دریافت الیاف تا پارچه تکمیل شده)، شرکت های دارویی، شیشه و بلور و ... پیاده سازی نماید. از این رو ضمن تسلط به انواع چرخه های بیزنسی عملیاتی در شرکت ها، بر روی ابزار مربوطه نیز تسلط کامل دارد.


اطلاعات پایه سیستم انبار

 • امکان تعریف انبار به صورت نامحدود
 • كدگذاری اتوماتیک كالا بر اساس گروه بندي تعریف شده توسط کاربر(گروه بندی کالا-انبار)
 • امکان تعریف کلاس کالا جهت کد گذاری اتوماتیک(این بخش به صورت مجزا باید تهیه شود)
 • تعریف ماهیت کالا به دسته های ماده اولیه، نیمه ساخته، محصول، دارایی، قطعات، ضایعات و ...
 • تعریف نامحدود واحد سنجش برای کالا
 • تعریف روش قیمت گذاری به تفکیک کالا(در حالتی که انبار دولتی است قواعد این بخش می تواند متفاوت باشد)
 • پوشش دهی روش های قیمت گذاری میانگین، شناسایی ویژه و فایفو به تفکیک کالا(در سطح سازمان و شعبه)
 • تعریف اجزا تشکیل دهنده (فرمول ساخت) به صورت نامحدود به تفکیک کالا و واحد سنجش جهت استفاده از در سیستم کنترل عملیات پیمانکاری و یا انبار
 • تعریف واحد سنجش پیش فرض برای هر کالا در گردش اسناد
 • امکان محدود کردن شماره گذاری در اسناد انبار با در نظر گرفتن کنترل تاریخ جهت تسلسل شماره و تاریخ سند
 • تعریف صفت بر روی انبارها جهت ثبت اطلاعات تکمیلی مرتبط با آن کالا در گردش اسناد(تا 9 مورد)
 • امکان برقراری ارتباط بین کالا و محل فیزیکی جهت محدود کردن رابطه بین کالا و انبار در گردش اسناد
 • تعریف دو پارامتر اطلاعاتی عنوان لاتین و شناسه فنی جهت جستجو و گزارش گیری در تمامی لوک آپ ها و گزارشات سیستمی
 • تعریف کالای مشابه برای هر کالا به تعداد نا محدود با تعیین ضریب وزنی
 • امکان پیوست تصویر و مستندات فنی مرتبط به کالا
 • تعریف نقطه حداقل، حداکثر، نقطه بهینه سفارش، مقدار بهینه سفارش و دوره سفارش برای هر کالا به تفکیک انبار یا سازمان یا شعبه
 • تعریف سبد محصول جهت دریافت گزارشات برای هر سبد
 • تعریف شرایط عوامل(عامل گذاری اتوماتیک) برای اسناد صادره(مثل مصرف)به تفکیک طرف مقابل و کالا برای عامل گذاری اتوماتیک در اسناد بدون مبنا
 • تعریف عوامل انبار با هدف محاسبه عوامل و صدور سند حسابداری بر اساس شرایط منطبق با کالا، گروه کالا، انبار، طرف مقابل و تاریخ اثرگذاری

 

قابلیت های سیستم انبار در گردش اسناد

 • تفکیک روتینگ های عملیات به صورت تفکیک شده شامل رویه خرید، رویه فروش، رویه تولید، رویه امانی و پیمانکاری، رویه ضایعات، انبار گردانی و ..
 • امکان قرنطینه کردن انبارها جهت ممانعت در گردش اسناد
 • امکان مشاهده تاریخچه گردش اسناد بر روی تمامی اسناد انبار
 • امکان دریافت از اکسل در اسناد بدون مبنای انبار
 • فعال سازی فرم درخواست کالا از انبار
 • تفکیک عملیات تعدادی و ریالی و حسابداری مرتبط در اسناد انبار
 • ذخیره سازی ثبت کننده، تایید کننده و آخرین ویرایش کننده در اسناد انبار
 • تعریف روتینگ گردش اسناد انبار مطابق با کسب و کار کارفرما(برای شرکت هایی که نسخه کسب و کار را تهیه می کنند قابل پیاده سازی است)
 • امکان هشدار به کاربر در زمان ذخیره سند جهت کنترل موجودی بر اساس پارمتر های حداقل موجوی، حداکثر موجودی و نقطه بهینه سفارش
 • عدم پذیرش موجودی منفی در زمان ذخیره سند (در سیستم انبار برهان امکان ذخیره سند انبار با موجودی منفی وجود ندارد)
 • امکان فعال سازی نمایش موجودی کالا در روتینگ گردش کالا در اسناد مورد نیاز بر اساس کانفیگ انجام شده
 • امکان جستجو اسناد در تمامی گردش های اسناد با استفاده از کلید ترکیبی تعریف شده در برهان
 • امکان اضافه کردن نامحدود عوامل خرید، مثل پیش پرداخت، کرایه حمل، ارزش افزوده، عوارض گمرکی و ..... در سطح کل و قلم
 • امکان استفاده  از عملیات انبارگردانی تا سه شمارش
 • صدور سند کسری و اضافات انبارگردانی به صورت مکانیزه توسط سیستم
 • انجام عملیات پایان سال به صورت مکانیزه شامل سند پایان دوره و ابتدای دوره سال بعد

گزارشات سیستم انبار برهان سیستم

 • ارایه گزارش فصلی خرید بر اساس اسناد انبار مطابق با ماده 169 مکرر ق.م.م
 • ارایه گزارش فرمی کاردکس تعدادی در سطح انبار و سازمان
 • ارایه گزارش فرمی کاردکس تعدادی با در نظر گرفتن امکان کنترل دسترسی کالا(یعنی کاربر تنها کالاهایی را در کاردکس می بیند که به آنها دسترسی دارد)
 • گزارش کاردکس تعدادی با اعمال کنترل محلی فیزیکی و دسترسی انبار(یعنی کاربر تنها کالاهای متصل به انبار را میبیند. یا اینکه کاربر تنها کالاهایی را میبیند که به آن انبار دسترسی داشته باشد)
 • امکان دریافت گزارش کاردکس تعدادی بر اساس واحدهای سنجش متفاوت
 • امکان دریافت گزارش کاردکس ریالی بر اساس واحدهای سنجش متفاوت
 • امکان دستیابی به اصل سند انبار به شرط داشتن دسترسی از روی کاردکس تعدادی و ریالی(یعنی از همان کاردکس به شرط داشتن دسترسی می تواند فرم رسید یا حواله را مشاهده نمود)
 • گزارش کنترل موجودی بر اساس پارمترهای تعریف شده در کنترل موجودی شامل در سازمان، به تفکیک انبار و به تفکیک شعبه
 • گزارش مرور انبار تعدادی و ریالی با حالت pivot جهت آنالیز گردش اسناد انبار

ویژگی های امنیتی و دسترسی های سیستم انبار

در این بخش به مطالب مهم مرتبط با دسترسی در سیستم انبار برهان پرداخته می شود؛

 • امکان ارایه دسترسی بر روی تک تک کالاها به کاربران بر اساس نقش آنها
 • امکان ارایه دسترسی بر روی تک تک انبارها به کاربران بر اساس نقش آنها
 • نگهداری تاریخچه تغییرات انجام شده شامل جدید، ویرایش و حذف بر روی تمامی اسناد انبار
 • تفکیک دسترسی های قلم و هدر در تمامی اسناد انبار
 • ارایه دسترسی به تفکیک فرمت های چاپی تعدادی و ریالی
 • مشاهده کالا و انبارهای دارای دسترسی در گزارش کاردکس تعدادی به تفکیک کاربر
 • ارایه دسترسی بر اساس نیازهای کاربر تعدادی و ریالی به صورت تفکیک شده

انبار ریالی و حسابداری انبار

 • استفاده از پانزده سطح تفصیل شناور در گردش اسناد انبار
 • تعریف طبقه موجودی برای ارتباط بین انبار و حسابداری انبار(سمت معین موجودی کالا)
 • تعریف اعلامیه قیمت برای تسریع در قیمت گذاری اسناد ورودی(بدون مبنا) به صورت کلی
 • محاسبات قیمت گذاری کالا در  سطح سازمان یا شعبه یا انبار
 • امکان فعال سازی تایید تعدادی انبارها جهت قیمت گذاری دوره ای و حصول اطمینان از عدم تغییرات بر روی اسناد توسط کاربران
 • تنظیم و تعریف شابلون سند حسابداری برای هر نوع سند به صورت تفکیک شده در دو حالت تفکیکی و تجمیعی
 • صدور سند حسابداری انبار به صورت مکانیزه بر اساس روتینگ گردش  اسناد سیستم انبار
 • قیمت گذاری دوره ای بر اساس انبار، شعبه و سازمان در دو حالت تایید تعدادی و عدم وجود تایید تعدادی.(در صورتی که حالت تایید تعداد فعال باشد باید ابتدا انبار مورد نظر تا تاریخ مورد نظر تایید گردد).
 • امکان تخصیص قیمت تخمینی به اسناد خروجی انبار
 • محاسبه تعدیل نرخ اسناد خروجی به صورت اتوماتیک بر اساس محاسبات قیمت گذاری دوره ای
 • تفصیل پذیر نمودن موجودی کالا در انبار بر اساس انبار، گروه کالا و طرف مقابل

 

 معرفی لینک های مرتبط با قابلیت های سیستم انبار

 • جهت مشاهده گزارشات واحد انبار اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت آشنایی با مفاهیم سیستم انبار اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت آشنایی با قابلیت های بخش کالا اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت آشنایی با نحوه قیمت گذاری اسناد انبار اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت آشنایی با نحوه انبارگردانی در سیستم انبار برهان اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت آشنایی با نحوه مغایرت گیری بین حسابداری و انبار اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده مستندات آموزشی برهان نوین اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده مقالات و مستندات عمومی اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت دریافت کاتالوگ برهان اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده پرسش های کاربران در ارتباط با سیستم انبار از واحد پشتیبانی اینجا را کلیک نمایید.