ویزگی های سیستم تایم شیت تولید

از سیستم تایم شیت تولیدی، در شرکت هایی که به دنبال محاسبه قیمت تمام شده واقعی برای هر بچ تولید در هر دوره می باشند استفاده می شود. سادگی سیستم در کنار کارایی بالای آن باعث شده تا کاربران تولید با حداقل زمان بتوانند گزارشات مرتبط با خطوط تولید را در این سیستم ثبت نمایند.

برخی از مهمترین ویژگی های سیستم تایم شیت تولید به شرح زیر می باشد:

  • تعریف ماشین آلات فعال تولیدی
  • تعریف سالن های تولیدی
  • ثبت برگ زمان سنجی مرتبط با سرپرست، مدیر و کارگر هر خط
  • شناسایی ماشین آلات مرتبط با هر تولید و ثبت زمان بندی مرتبط با آن برای هر محصول
  • امکان تعیین دستگاه ها و قالب های مرتبط با هر برگ تولید
  • ثبت علل توقف ماشین آلات
  • ارایه گزارش عملکرد پرسنل خط بر اساس عملکرد آن