برهان سیستم به عنوان عرضه کننده سیستم های اطلاعاتی یکپارچه فرآیند محور، برای سیستم حسابداری دو نسخه کسب و کار(برای شرکت های بزرگ و متوسط) و نسخه استاندارد(برای شرکت های کوچک و متوسط) را عرضه نموده است. در نسخه کسب و کار تا 15 سطح تفصیلی شناور(تقریبا می توان گفت بدون محدودیت، زیرا بیش از این مقدار نیز کاربرد ندارد ) و در نسخه استاندارد تا 2 سطح تفصیلی شناور (مجموعا 5 سطح حساب) پوشش داده می شود.  

بر اساس موارد مطرح شده فوق، در این بخش به قابلیت های سیستم حسابداری برهان (نسخه کسب و کار) به عنوان ابزاری جامع و با ثبات پرداخته می شود؛


ویژگی های سیستم حسابداری برهان

 • تعریف حساب ها در سطح گروه، کل و معین
 • پوشش تفصیلی شناور و یکتا تا 15 سطح تفصیل
 • امكان اتصال يك حساب تفصيل به چندين نوع تفصيل براي استفاده در قسمت هاي مختلف(ماهیت فرعی تفصیل)
 • امكان تعريف چند ارز براي يك حساب معين و كنترل آنها به تفكيك، به منظور جلوگيري از تعدد تعريف حسابهاي معين
 • گروه بندی حساب های تفصیل
 • دسته بندی حساب های تفصیل مطابق با خواسته کارفرما (قالب پیش فرض برای انواع تفصیل تعریف شده است، می توان این قالب را تغییر داد)
 • شناسایی حساب های خلاف ماهیت بر اساس ماهیت تنظیم شده بر روی کل و معین
 • تعریف نوع پیگیری و تعریف ویژگی ها شماره، تاریخ و مقدار پیگیری برای نوع تعریف شده
 • تعریف عنوان لاتین بر روی تمامی عناصر اطلاعات پایه جهت دریافت گزارشات لاتین
 • تعریف دسترسی بر روی تک تک حسابهای تفصیلی
 • برقراری ارتباط بین کد تفصیل و ماهیت تفصیل با هدف کد گذاری اتوماتیک حساب های تفصیل
 • تعیین طول کد حساب های گروه، کل، معین و تفصیل در زمان پیاده سازی
 • امکان کد گذاری درختی برای کدهای تفصیلی
 • دو مدل نمایش سند حسابداری
 • امکان کپی تفکیکی و تجمیعی اسناد حسابداری جهت سهولت کاربری
 • دریافت مانده حساب بر روی اقلام حسابداری با استفاده از کلید ترکیبی
 • دسته بندی اسناد حسابداری به عمومی، افتتاحیه، اختتامیه، تعدیل پایان و ابتدای دوره با هدف تفکیک اسناد در گزارشات ثابت سیستم
 • تعریف نوع جدید سند حسابداری بنا به ضرورت(مثلا در صنعت بیمه اسناد حسابداری دریافتی از فناوران)
 • صدور اسناد حسابداری بودجه اي و ارائه گزارشات كنترل بودجه
 • وجود اطلاعات تکمیلی بر روی اسناد حسابداری
 • تعریف  4 وضعیت یادداشت، موقت، تایید و تصویب بر روی سند حسابداری
 • امکان دستیابی به اصل سند زیر سیستم صادر کننده سند
 • تعریف 4 شماره سند، شماره ثابت، شماره روزانه و شماره فرعی بر روی اسناد حسابداری
 • نمایش ذخیره ثبت کننده، تایید کننده و آخرین ویرایش کننده  اسناد در تمامی فرم ها
 • امکان ثبت سند حسابداری به صورت دریافت از فایل از اکسل
 • امکان تعریف الگوی سطری و درختی جهت صدور سند حسابداری
 • صدور اعلامیه جهت اعلام مانده حساب شریک تجاری
 • امكان تنظيم صفحه سند حسابداري مطابق نظر هر كاربر (و حفظ فرمت استاندارد در فرمت چاپي) بر اساس دو قالب پیش فرض
 • تعریف سطوح دسترسی بر روی انواع سند حسابداری
 • صدور سند کل در حسابداری جهت نوشتن دفاتر قانونی
 • صدور سند تسعیر ارز برای حساب های ارزی
 • عملیات پایان سال به شکل مکانیزه: بستن حساب های موقت، صدور سند تعدیل پایان دوره، صدور سند اختتامیه، صدور سند تعدیل ابتدای دوره، صدور سند افتتاحیه
 • ایجاد سند حسابداری با هدف تسهیم مبالغ بر روی یک یا چند معین دیگر
 • امکان پیوست ضمایم و مدارک به اسناد حسابداری
 • ارایه گزارش دفاتر و تراز به صورت داینامیک با هدف ارایه تراز آزمایشی  در سطوح متقاوت

 معرفی لینک های مرتبط با قابلیت های سیستم حسابداری

 • جهت مشاهده گزارشات واحد مالی اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده مستند آموزشی تصویری برهان اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده مستند آموزشی مرتبط با تفصیلی شناور اینجا را کلیک نمایید. 
 • جهت مشاهده مستندات آموزشی برهان نوین اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده مستند آموزشی گزارش دفاتر و تراز اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده مقالات و مستندات عمومی اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده گزارش آنالیز حساب اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت دریافت کاتالوگ برهان اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت آشنایی با مفاهیم سیستم حسابداری چند سطحی اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده پرسش های کاربران در ارتباط با ماژول حسابداری از واحد پشتیبانی اینجا را کلیک نمایید.