راهکار حسابداری تجمیعی

یکی از مهم ترین خواسته های هولدینگ ها، تجمیع اطلاعات مالی به صورت یکپارچه است. این تجمیع می تواند در سطح حساب کل یا ریز ترین سطح حساب انجام گردد.

تجمیع حساب در تمامی لایه های حساب(حسابداری تجمیعی با شیوه کدینگ یکسان)

یکی از مزایای نرم افزار برهان در بخش تجمیع حساب امکان استفاده از شعب می باشد؛ شعب در دو نوع مستقل و وابسته تعریف می شوند. بر روی هر شعبه دسترسی تعریف می شود و هر کاربر تنها شعبی را می بیند که به آن دسترسی دارد. هر کاربر در زمان لاگین باید مشخص نماید در چه شعبه و دوره مالی قرار است فعالیت نماید. از آنجایی که شعب و دوره های مالی تماما در یک پایگاه داده نگهداری می شود، تجمیع اطلاعات به صورت لحظه ای در سطح شعب و دوره های مالی انجام می گردد. در صورتی که شرکتی بخواهد در ریز ترین سطوح تجمیع اطلاعات داشته باشد، یک کدینگ در سطح درخت حساب به صورت مشترک در همه سطوح استفاده می گردد. تفصیلی ها نیز به صورت متمرکز تعریف می شوند. اما می توان بر روی هم معین و هم تفصیلی و هم نوع تفصیلی(گروه تفصیلی) دسترسی تعریف نمود تا هر شعبه تنها تفصیلی ها یا معین های مرتبط با گردش عملیات خود را ببیند. در حال حاضر این راهکار در موسسه اعتباری کوثر(به ازا هرسرپرستی)، بیمه کارآفرین(به ازا هر شعبه)، کارخانجات بهپاک(سه کارخانه) و ... مورد استفاده قرار گرفته است.

پیش نیاز راه انداری حسابداری تجمیعی به شیوه برخط(آنلاین)

برای راه اندازی انبار آنلاین و دریافت گزارشات به لحظه در سطح هولدینیگ نیاز به برقراری ارتباط برخط(آنلاین) بین تمامی شعب وجود دارد. از آنجایی که مکانیزم طراحی برهان بر منطق cashing استوار است سعی بر آن شده حداقل پهنای باند جهت انتقال اطلاعات بین شعب استفاده شود. با این حال راهکار ارایه شده به صورت آنلانی است و استفاده از نرم افزار تنها در حالتی امکان پذیر است که ارتباط بین سرور و کلاینت مورد نظر برقرار باشد


تجمیع حساب در لایه کل و معین(حسابداری تجمیعی با شیوه کدینگ متفاوت)

هولدینگ هایی که اقدام به راه اندازی شرکت های متعدد با ساختار مالی منحصر به نوع صنعت نموده اند نیاز به تجمیع اطلاعات در سطح هولدینگ دارند. از آنجایی که کدینگ در سطح هر شرکت ممکن است متفاوت باشد تجمیع اطلاعات مکانیزمی پیچیده پیدا می کند. این موضوع مستقل از نرم افزار های پایه پیاده سازی شده، یعنی هر شرکت می تواند از نرم افزار مورد نیاز خود استفاده کند ولی برای تجمیع همه اطلاعات در یک پایگاه داده و به صورت تفکیک شده از مکانیزم برهان نوین استفاده نماید. ابزارهای طراحی شده Mapper و Importer وظیفه گردآوری منظم داده ها را به عهده دارند در حالی که ساختار اطلاعاتی سیستم برهان به گونه ای طراحی شده که  مشکلی در نگهداری اطلاعات با حجم های بالا ندارد.

برخی از امکانات خاصی که در نرم افزار حسابداری جهت تجمیع اطلاعات دیده می شود به شرح زیر می باشد:

  • دسترسی روی شعبه به نحوی که کاربر در چه شعبی می تواند اطلاعات ثبت نماید؛ یا اینکه اطلاعات کدام شعب را می تواند ببیند؛
  • دسترسی در سطح معین به نحوی که می توان از لیست حساب های معین تعیین نمود هر کاربر چه حساب هایی را می تواند ببیند؛
  • دسترسی در سطح تفصیل به نحوی که می توان از لیست حساب های تفصیل تعیین نمود هر کاربر چه تفصیلی هایی را می تواند ببیند؛
  • دسترسی در سطح دوره مالی: کاربران تنها می توانند اطلاعات دوره های مالی که به آن ها دسترسی دارند را مشاهده نمایند؛
  • دسترسی در سطح گروه تفصیل؛
  • دسترسی در سطح انواع سند حسابداری(افتاحیه، عمومی، اختتامیه و ...)؛
  • صدور سند کل جهت ارایه دفاتر قانونی در سطح سازمان یا به تفکیک هر شعبه  

پیش نیاز راه اندازی حسابداری تجمیعی به شیوه کدینگ متفاوت

شرکت هایی که این مکانیزم را انتخاب میکنند معمولا دارای یکی از شرایط زیر می باشند

  •  امکان برقراری ارتباط آنلاین بین تمام شرکت ها به صورت لحظه ای وجود ندارد؛
  • کدینگ و ساختار اطلاعاتی هر شرکت با شرکت دیگر کاملا متفاوت است.
  • در این حالت چنانچه شرکتی بخواهد اطلاعات به روز و تجمیعی داشته باشد، باید در لحظه ای مشخص ارتباط بین شرکت های زیر مجموعه و سرور را به صورت آنلاین برقرار نماید.