♦ اداره جریان نقدینگی و ثبت جزئیات آن درسیستم خزانه داری انجام می گردد. جریان نقدینگی عموما در سه گام متفاوت انجام می شود: دریافت، پرداخت و انتقال

♦ مغایرت گیری اتوماتیک حساب ها بانکی با اسناد و مدارکی که در سیستم خزانه داری  وجود دارد از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند به عنوان یک ابزار قابلیت های این ماژول را چندین برابر نماید. مغایرت گیری یک به یک یا مغایرت گیری یک به چند، مغایرت گیری چند به چند و مغایرت گیری چند به یک از جمله خواسته های کاربران است. همچنین امکان مغایرت گیری حساب های بانکی با اسناد حسابداری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

♦ صدور سند حسابداری مکانیزه بر اساس گردش عملیات در خزانه داری نیز موضوعی است که سیستم خزانه داری به آن رسیدگی می کند. الزامی وجود ندارد کاربری که با سیستم خزانه داری کار می کند حسابدار باشد. سیستمخزانه داری بر اساس روتین گردش دریافت و پرداخت چیده شده و بر اساس نحوه عملیات تعریف شده در آن اقدام به ارسال اسناد حسابداری می نماید. این موضوع در بخش حسابداری خزانه صورت می گیرد.

♦ چاپ چک، ثبت اطلاعات مرتبط با صورت خلاصه تنخواه، نگهداری سوابق اسناد تضمینی، چاپ دستور پرداخت نیز از مواردی است که به کمک این ماژول انجام می شود.

♦ دریافت گزارش منابع و مصارف مهم ترین گزارشی است که سیستم خزانه داری ارایه می دهد. دریافت این گزارش نیازمند ثبت منابع ورود و خروج نقدینگی است.

♦ مدیریت دریافت و پرداخت نیز توقع دیگری است که از این سیستم می رود. بالانس کردن دریافت و پرداخت موضوعی است که نیازمند دقت زیادی می باشد چرا که ممکن است به اعتبار شرکت لطمه وارد شود. این مهم بدون سیستم خزانه داری به امری پیچیده تبدیل می شود.


ویژگی های سیستم خزانه داری

 • امکان تعریف و تفکیک صندوق، بانک، شعب بانکی و صورتحساب های بانکی
 • امکان تعریف دسته چک و تعیین وضعیت برگ های استفاده شده و باطل شده
 • پرینت چک های پرداختی به صورت ماشینی مطابق با فرمت هر بانک
 • امکان کپی اسناد بر روی اسناد خزانه داری
 • امکان دریافت اطلاعات بانک به صورت گروهی از طریق اکسل
 • انجام مغایرت بانکی بر اساس اسناد حسابداری به صورت مکانیزه
 • امکان ثبت پشت نمره برای چک های دریافت شده
 • گزارش مرور خزانه داری داینامیک با هدف آنالیز وضعیت حساب ها و اسناد خزانه داری
 • کارتابل اسناد خزانه داری با هدف مشاهده و ثبت عملیات خزانه داری
 • تشخیص خودکار حساب ها و صدور سند مکانیزه توسط نرم افزار بر اساس فرآیند های تنظیم شده
 • ثبت عملیات تنخواه شامل: ثبت صورت هزینه تنخواه و شارژ تنخواه
 • پوشش چرخه دریافت چک شامل: دریافت چک، واگذار به بانک، واگذار به غیر  و ..
 • پوشش عملیات وجه نقد شامل دریافت و پرداخت وجه نقد، اعلامیه واریز و اعلامیه برداشت و..
 • پوشش عملیات پرداخت چک شامل: پرداخت چک روز، کوتاه مدت و بلند مدت، پاس چک و...
 • پوشش عملیات تضمینی شامل اسناد دریافتنی انتظامی و اسناد پرداختنی انتظامی
 • پوشش عملیات مرتبط به سفته از مرحله دریافت تا نکول و...

معرفی لینک های مرتبط با قابلیت های سیستم خزانه داری

 • جهت مشاهده گزارشات واحد خزانه داری اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده دموی سیستم خزانه داری با ما تماس بگیرید.