سیستم وصول مطالبات

یکی از نقاط حیاتی در شرکت هایی که اقدام به فروش محصولات خود به صورت تعهدی می نمایند، وصول به موقع مطالبات می باشد؛ اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می شود که شرایط تورمی حاکم باشد و عدم اخذ به موقع مطالبات منجر به از دست رفتن فرصت های پیش رو می گردد. سیستم مدیریت وصول برهان به عنوان واسطی بین سیستم خزانه داری و فروش وظیفه برقراری ارتباط بین اسناد دریافتنی(نقدینگی و اسناد دریافت شده) با اسناد فروش را عهده دارد. کارکردهای این سیستم با توجه به اثربخشی که در شناسایی مانده سن بدهکاران بازی می کند به شرح زیر است:

  • تعریف مدل های وصول متفاوت: این قابلیت باعث می شود که کارشناسان فروش تنها طبق مدل های مشخص شده برای آنها برای مشتریان خود مذاکره نمایند.
  • ثبت مدل های پیش بینی وصول: زمانی که فروش به صورت تعهدی انجام می شود، نیاز است تاریخ های سررسید تسویه طی چندین نوبت در سیستم ثبت شود. اعلام زمان پیگیری سررسید دریافت از مهم ترین کارکردهای این سیستم می باشد.
  • محاسبه سن تسویه فاکتورهای فروش: بدین صورت که می توان بر اساس تاریخ وصول هر سند دریافتی مشخص نمود یک فاکتور در چه زمانی تسویه شده است.