ویژگی های نرم افزار انبار برهان

نرم افزار انبار نسخه استاندارد برهان، تحت شبکه بوده و یکپارچه با سایر نرم افزار های نسخه استاندارد می باشد. ویژگی های نرم افزار انبار به شرح زیر می باشد:

 

 • گروه بندی کالاها بر اساس ساختار درختی
 • تعریف انبارها تا 5 انبار
 • امکان ثبت اطلاعات خرید داخلی با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده، کرایه حمل و پیش پرداخت خرید
 • امکان ثبت حواله و رسید انتقال بین انبارها جهت نگهداری موجودی کالا جهت جابجایی کالا بین انبارها
 • امکان انبارگردانی سه شمارشی با صدور سند رسید اضافات و حواله کسورات انبارگردانی
 • امکان بستن سال با صدور سند پایان دوره به صورت مکانیزه و صدور سند ابتدای دوره سال بعد
 • ارایه چاپ تعدادی و ریالی به صورت مجزا در ابعاد A4 , A5
 • تفکیک دسترسی تعدادی و ریالی جهت اجرای عملیات انبار
 • ارایه کارت گردش کالا در انبار (کاردکس تعدادی) بر اساس واحد سنجش اصلی و فرعی
 • ارایه کارت گردش(کاردکس) ریالی کالا بر اساس روش قیمت گذاری(کاردکس ریالی) بر اساس وحد سنجش اصلی و فرعی
 • صدور تعدیلات در قیمت گذاری اسناد صادره
 • ارایه گزارش کنترل موجودی با در نظر گرفتن نقاط حداقل موجودی، حداکثر، نقطه بهینه و تجدید سفارش
 • ارایه گزارش فصلی براساس اسناد خرید و برگشت از خرید
 • پشتیبانی از روش قیمت گذاری میانگین موزون روزانه
 • امکان تعریف محل فیزیکی برای کالاها در انبار جهت کمک به انباردارها جهت نظم بخشیدن به گردش انبار
 • قابلیت گزارش مرور انبار به شکل داینامیک(و Pivot) جهت دریافت گزارشات متنوع در نرم افزار انبار