ویژگی های نرم افزار حسابداری برهان

نرم افزار حسابداری نسخه استاندارد تحت شبکه بوده و یکپارچه با سایر نرم افزار های این نسخه می باشد. ویژگی های این نرم افزار به شرح زیر می باشد:

 

 • 5 سطح حساب شامل گروه، کل، معین و 2 سطح تفصیلی شناور
 • 4 وضعیت یادداشت، موقت، تایید و تصویب در اسناد حسابداری
 • امکان دسترسی به فرم زیر سیستم صادر کننده از سند حسابداری
 • نمایش اطلاعات ثبت کننده و آخرین ویرایش کننده سند حسابداری
 • امکان دریافت اطلاعات جهت صدور سند حسابداری بر اساس فرمت اکسل
 • ثبت و نگهداری اطلاعات اسناد حسابداری بر اساس شماره پیگیری، تاریخ پیگیری و مقدار
 • گزارش مرور حساب جهت دریافت گزارشات مدیریتی و تحلیلی
 • تفکیک شماره های سند و ثابت جهت بایگانی اسناد
 • ارایه گزارش دفاتر و تراز 6،4،2 و 8 ستونی به صورت ساده و تحلیلی و جامع
 • صدور سند کل جهت نگارش دفاتر قانونی
 • اریه گزارشات مقایسه ای جهت ارزیابی و مقایسه تراز حساب ها در سطوح متعدد
 • گزارش آنالیز حساب ها با رویکرد آنالیز و دریافت گزارشات مدیریتی و تحلیلی
 • ارایه گزارشات ماتریسی با رویکرد تعیین میزان سهم دهی حساب ها در ابعاد متفاوت
 • ایجاد عملیات پایان سال با عملیات بستن حساب های موقت، حساب های خلاف ماهیت، صدور سند اختتامیه و صدور سند افتتاحیه
 • امکان جابجایی اسناد حسابداری طی یک روز
 • امکان کپی تفکیکی و تجمیعی اسناد حسابداری
 • امکان دریافت گزارشات در بازه های تاریخی سالیانه متوالی
 • امکان تطبیق حساب بر اساس شماره پیگیری، تاریخ پیگیری و مبلغ
 • صدور اعلامیه جهت اعلان مانده حساب و...

 


فایل های آموزش حسابداری برهان

 • جهت دانلود کتابکار آموزشی سیستم حسابداری برهان اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت دانلود مستند مفهوم تفصیلی شناور اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت دانلود آموزش استفاده از گزارش دفاتر و تراز اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت دانلود مستند آموزش استفاده از گزارش آنالیز حساب برهان اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت آشنایی با امکانات سیستم حسابداری در نسخه کسب و کار اینجا را کلیک نمایید.