در کارخانه های مرتبط با صنایع غذایی و نوشیدنی کنترل ضایعات امری است که اگر نادیده گرفته شود منجر به زیان آور شدن فرآیند تولید می شود. تنوع محصولات در اندازه و بسته بندی های متفاوت، تنوع در طعم و ... عمدتا بر اساس رفتار بازار مشخص می شود. دریافت گزارشات دوره ای بر اساس منطقه، فصل و محصول و سری ساخت تعیین کننده سناریو های متفاوت در تولید و زنجیره تامین می گردد. تعیین شاخص های مشخص و پیگیری های مدون منجر به بهبود در سازوکار اجرا می گردد. در ادامه برخی از مهم ترین چالش های پیش روی کاربران این صنعت اعلام می گردد. چالش های فوق توسط تیم برهان نوین و با کمک نرم افزار برهان رفع شده است.


اطلاعات بیشتر در مورد دستاورد

 • نگهداری اطلاعات مرتبط با هر بچ ساخته شده به صورت مجزا؛
 • شناسایی و کنترل منشا ضایعات در خط تولید و انبارها؛
 • ثبت نگهداری اطلاعات مرتبط با لات نامبر اقلام ورودی به صورت متمرکز؛
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با هر بچ (سری) ساخت به صورت متمرکز؛
 • محاسبه قیمت تمام شده هر سری ساخت به صورت تفکیک شده؛
 • ارایه گزارش از محصولاتی که تاریخ انقضا آن ها نزدیک است؛
 • پیاده سازی FIFO و FEFO؛
 • نگهداری اطلاعات مشتریان نهایی و همچنین نمایندگی ها به صورت همزمان؛
 • تفکیک و شناسایی محصولات مورد علاقه هر بخش از بازار؛
 • شناسایی هزینه های سازمان بر اساس حجم مبلغ؛
 • نگهداری اطلاعات سوابق تولید به صورت متمرکز در تمامی لایه های خرید، کنترل کیفیت، تولید و فروش و عودت و...؛
 • ارزیابی تامین کنندگان متفاوت برای هر بخش از محصولات؛
 • تفکیک موجودی محصولات به تفکیک سری ساخت و تاریخ انقضا؛
 • پیاده سازی قیمت گذاری فایفو؛
 • تفکیک هزینه های جذب شده در ساخت و بسته بندی؛
 • کنترل و پیاده سازی چرخه rework و repack؛
 • نگهداری و محاسبه موجودی کالای در راه؛
 • شناسایی و کنترل سرمنشا ضایعات؛
 • هوفنبرگ
 • باواریا
 • چیلک شرقی