برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار برهان

تیم استقرار و پیاده سازی برهان نوین با بیش از 10 سال سابقه استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای فرآیند محور اقدام به برگزاری دوره های تخصصی از سطح کاربری تا پیشرفته را به صورت حضوری برای علاقه مندان دارد. پیش نیاز برگزاری هر دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه و مقدماتی است. در هر دوره هدف از برگزاری هر کلاس آشنایی عمیق با نحوه ثبت اطلاعات و گزارش گیری در نرم افزار برهان می باشد.


دوره آموزشی سیستم حسابداری نرم افزار برهان

سیستم حسابداری جز سیستم هایی است که آموزش آن برای همه کارشناسان حسابداری الزامی می باشد. در این سیستم ثبت اسناد حسابداری توسط کاربران در محدوده تعیین شده و بر اساس ضوابط و دستور العمل های شرکت انجام می پذیرد. مفاهیمی که در دوره آموزشی برگزار شده به کاربران آموزش داده می شود به شرح زیر است:

 • آَشنایی با مفاهیم عمومی حسابداری شامل انواع حساب(گروه، کل، معین، تفصیل)
 • آشنایی با نحوه ثبت سندحسابداری(انواع سند، تایید و بررسی اسناد، شماره گذاری اسناد، تصویب)
 • آشنایی با انواع گزارشات در سیستم حسابداری(مرور حساب، آنالیز حساب، آنالیز گروهی، )
 • آشنایی با عملیات پایان سال در سیستم حسابداری(بستن حساب های موقت، صدور سند تعدیل ماهیت، پایان دوره و ابتدای دوره، سند حسابدرای تسعیر ارز)
 • امکان و قابلیت های مرتبط با دسترسی دادن شامل دسترسی در سطح معین، تفصیل،  دوره مالی، چاپ ها و ...


دوره آموزشی سیستم انبار نرم افزار برهان

تمامی تراکنش هایی که منجر به تغییر موجودی کالا در انبارهای سازمان می شوند توسط سیستم انبار مدیریت می شوند. از این رو می توان به صورت لحظه ای علل کم یا زیاد شدن مقادیر کالاهای انبارهای سازمان را کنترل نمود.   در سیستم انبار علاوه بر کنترل مقداری موجودی کالا نسبت به کنترل ارزش ریالی بر اساس جابجایی های انجام شده نیز اقدام می شود.

 • آشنایی با مفاهیم گردش تعدادی انواع رسید و حواله در سیستم انبار
 • آشنایی با نحوه قیمت گذاری اسناد انبار
 • آشنایی با مفاهیم ثبت حسابداری در سیستم انبار
 • آشنایی با شیوه انبار گردانی در سیستم انبار
 • آشنایی با نحوه بستن سال در سیستم انبار
 • آشنایی با انواع گزارشات در سیستم انبار(مرور انبار، خلاصه گردش، آنالیز گردش و گزارشات ثابت سیستم)

 


 دوره آموزشی سیستم فروش نرم افزار برهان

صدور پیش فاکتور، فاکتور، مجوز خروج کالا از انبار، صدور اعلامیه قیمت،محاسبه پورسانت فروش، نعیین عوامل فروش و... در سیستم فروش انجام می شود. صدور اسناد حسابداری مکانزه برای اسناد فروش، روزرو موجودی و ... با توجه به شرایط سازمانی در نرم افزار بهران قابلیت تنظیم دارد. برهی از مهم ترین ویژگی های سیستم فروش برهان به شرح زیر است.

 • آشنایی با تعریف مشتری، گروه بندی مشتری، گروه بندی کالا، واسط های فروش، طبقه فروش و..
 • آشنایی با قابلیت های مرتبط با عوامل فروش(شامل تخفیفات فروش، کرایه حمل، پیش دریافت، ارزش افزوده و ...)
 • آَشنایی با تعریف اعلامیه قیمت و امکانات آن(اعلامیه قیمت اتوماتیک، دریافت از اکسل، نقش واحد سنجش در تعیین قیمت، اعمال محدودیت بر اساس اعلامیه قیمت)
 • آشنایی با قابلیت های فرم پیش فاکتور، سفارش فروش، حواله فروش(مجوز فروش)، فاکتور فروش، فاکتور برگشتی، درخواست فروش
 • آشنایی با شیوه رزرو موجودی کالا، موجودی قابل فروش، نحوه فعال سازی نمایش موجودی در اسناد و شرایط اعمال رزرو موجودی
 • آشنایی با گزارشات مرور فروش، گردش فروش و گزارشات گزارش ساز
 • آشنایی با نحوه تنظیم اسناد حسابداری فروش(شامل تنظیمات شرح سند، بابت و طبقه)، مقایسه اسناد صادره از فروش به سیستم حسابداری


دوره آموزشی سیستم خزانه داری نرم افزار برهان

کنترل موجودی بانک، پیگیری اسناد دریافتی پرداختی، صدور سند حسابداری مکانیزه برای اسناد مرتبط با چک و نقد، مدیریت تنخواه و ... توسط سیستم خزانه داری مدیریت می شود

 • آشنایی با تعریف بانک، صندوق، تنخواه و...
 • آشنایی با تعریف بابت،عملیات حسابداری، تنظیمات اسناد حسابداری
 • آَشنایی با عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت چک(کوتاه و بلند مدت)
 • آشَنایی با عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت وجه نقد
 • آشنایی با عملیات مرتباط با سفته و تضیمن
 • آشنایی با مرور و خزانه و کارتابل و گزارشات گزارش ساز


دوره آموزشی سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار برهان

صدور احکام پرسنلی، محاسبه مکانیزه حقوق پرسنل، صدور دیسکت بیمه تامین اجتماعی، صدور دیسکت مالیات، صدور دیسکت بانک و ... از جمله مواردی است که به کمک سیستم حقوق و دستمزد انجام می شود.

 • آشنایی با تعریف کارمند، بیمه، پست های سازمانی، شغل، انواع استخدام، محل خدمت، محل های پرداخت، مراکز هزینه، پروژه و..
 • آَشنایی با عوامل حقوق شامل: مزایا، کسورات،تعهدات، کارکرد، وام و...
 • آشنایی با انواع حکم: شامل انفرادی، گروهی
 • آَشنایی با تعریف وام، تخصیص، تسویه، تعدیل به شکل فردی و گروهی
 • آشنایی با محاسبه حقوق، عیدی، مرخصی، ذخیره سنوات خدمات
 • آشنایی با گزارش لیست حقوق جامع، فیش حقوق، لیست بیمه، لیست پرداخت، مساعده، مرور حقوق
 • آَشنایی با صدور اسناد حسابداری و تنظیمات مرتبط


دوره آموزشی سیستم دارایی ثابت نرم افزار برهان

نگهداری لیست اموال و دارایی، محاسبه مکانیزه استهلاک اموال، صدور سندحسابداری استهلاک محاسبه شده، بیمه دارایی ها و ... از مواردی است که سیستم دارایی ثابت به آن توجه نموده است.

 • آَشنایی با نحوه ایجاد دارایی(خرید مستقیم، دریافت از انبار، دریافت از پروژه و...)
 • آشنایی با اطلاعات پایه دارایی شامل: محل های استقرار، طبقه بندی دارایی، گروه بندی دارایی، جمع دار
 • آشنایی با اسناد مرتبط با جابجایی اموال، استقرار، حذف، تعمیرات اساسی، تعمیرات جزئی و ...
 • آشنایی با بیمه اموال و دارایی
 • آَشنایی با صدور سند استهلاک اموال
 • آشنایی با نحوه صورت برداری از اموال و داریی
 • آشنایی با گزارش مرور دارایی، گزارشات جامع، کاردکس اموال
 • آشنایی با شیوه صدور اسناد حسابداری اموال


دوره آموزشی سیستم کنترل تولید نرم افزار برهان

سیستم کنترل تولید رسالت صدور دستور تولید، کنترل مقادیر تولید شده در ایستگاه های کاری، محاسبه موجودی پای خط، ثبت انواع ردیابی در صنایع گوناگون به کمک سیستم کنترل تولید تسهیل می شود.   

 • آشنایی با تعریف انواع مدل ردیابی
 • آَشنایی با تعریف فرمول ساخت، نقطه بهینه سفارش، تعریف ایستگاه های کاری
 • آشنایی با نحوه ردیابی دار کردن یک کالا و شروط آن
 • آَشنایی با قابلیت ها فرم دستور تولید (دستورساخت) و ارتباط با اسناد انبار، تامین و ارتباط با زمان بندی تولید
 • آشنایی با ردیابی تاریخ انقضا، تاریخ تولید(به شمسی و میلادی)، ردیابی لات نامبر، ردیابی سریالی
 • آشنایی با گزارشات تولید


دوره آموزشی سیستم تدارکات (تامین) داخلی نرم افزار برهان 

اگر به دنبال مکانیزه نمودن عملیات خرید داخلی شامل ثبت درخواست خرید کالا، ثبت سفارش خرید، صدور برگ استعلام های صادره توسط تامین کنندگان، محاسبه کالای در راه سفارش گزارش شده و ... می باشید سیستم خرید داخلی پاسخگوی خواسته های شماست.

 • آشنایی با اطلاعات پایه شامل تامین کننده، اعتبار، کارشناس خرید، گروه بندی تامین کننده، نقطه بهینه سفارش
 • آَشنایی با فرم درخواست کالا، درخواست تامین کالا، سفارش تامین، ابلاغ استعلام، برگ ارسال، دستور خرید و...
 • آَشنایی شیوه های خرید استعلامی، مناقصه، مستقیم، آسان
 • آَشنایی با نحوه محاسبه کالای در راه
 • آشنایی با تنظیمات مرتبط با صدور اسناد حسابداری تامین
 • آشنایی با گزارشات تامین شامل محاسبه کالای در راه، آنالیز کالای در راه، مرور تامین و ...


برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید