implement

خدمات اجرا : استقرار و پیاده سازی نرم افزار شامل اقدامات، انجام وظایف و همچنین پذیرفتن مسئولیت ها توسط طرفین جهت به نتیجه رسیدن پروژه می باشد. این مسئولیتها در ابتدای پروژه و بر اساس اندازه پروژه به صورت منطقی بین طرفین تقسیم می شوند.  بر اساس سبد محصولات موجود نزد برهان نوین خدمات اجرا 3 مدل زیر را دربر دارد:

نصب نرم افزار: شامل نصب و تحویل لایسنس نصب شده بر روی سرور کارفرما به وی می باشد. (نمونه این خدمت در نسخه برنا(نسخه استاندارد برهان) توسط برهان نوین ارایه می شود).

خدمات اجرا- کانفیگ سیستم اطلاعاتی: شامل نصب، شناخت، انجام تنظیمات متناسب با ساختار صنعت کارفرما، ساخت گزارشات، تنظیم چاپ فرم های سازمان کارفرما می باشد. مدت زمان ارایه این خدمات حداکثر 3 ماه می باشد(برای هر ماژول تقویم کاری طراحی شده است). روش تحویل کار به صورت ماژول به ماژول می باشد.(این خدمت بر اساس اندازه پروژه مطابق با نسخه کسب و کار برهان ارایه می شود).

خدمات اجرا- پیاده سازی سیستم اطلاعاتی: شامل نصب، گزارش شناخت، بومی سازی فرآیند ها متناسب با خواسته های کارفرما، ساخت گزارشات، تنظیم چاپ فرم های سازمان کارفرما می باشد. مدت زمان ارایه این خدمات حداکثر 5 ماه می باشد. در حالتی که رویه پیاده سازی به صورت فرآیند محور می باشد تحویل کار بر اساس چرخه عملیات می باشد. مثلا چرخه خرید، چرخه فروش و ... این روش بیشتر در ارتباط با استقرار ERP یا ERMمورد استفاده قرار می گیرد.

implement-cycle

پیاده سازی، کانفیگ و نصب نرم افزار

هزینه پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی جامع به سه دسته تقسیم می شود؛ لایسنس نرم افزار، خدمات اجرا و هزینه نگهداری سالیانه.

بعد از تهیه سیستم اطلاعاتی برای مجموعه، اجرایی سازی نرم افزار مهم ترین موضوعی است که توسط شرکت ها جهت اخذ نتیجه مورد توجه قرار می گیرد.

بر اساس مدل های متفاوت عرضه نرم افزارها می توان انتظارات متفاوتی را در نرم افزار پیاده سازی نمود؛  عرضه نرم افزار به صورت خدمات نصب،  عرضه نرم افزار به همراه خدمات کانفیگ و  عرضه نرم افزار به همراه خدمات پیاده سازی

 • در حالت کانفیگ معمولا تحلیل گیر سیستم چند سناریوی محدود را جهت پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی طرح ریزی نموده و بر آن اساس تیم اجرا اقدام به اجرایی نمودن نرم افزار ها بر اساس خواسته های کارفرما می نماید. فیلدها معمولا از قبل طراحی شده اند، فرم ها از قبل پیش بینی شده اند و تنها برخی از آن ها فعال یا غیر فعال می شوند. زمانی شما می توانید از یک سیستم استفاده نمایید که عملیات کانفیگ به اتمام رسیده باشد. هدف کانفیگ انطباق کسب و کار شما با امکانات نرم افزار می باشد.  به عبارت ساده تر، از آنجایی که کارشناسان اجرایی چارچوب های ابزار پیش رو را میشناسند، رفع مسایل را نیز در آن چارچوب می دانند.
 • در حالت نصب بر اساس راهنمای نصب بعد از انتخاب چندین گزینه سیستم آماده بهره برداری می باشد.
 • در حالت پیاده سازی موضوع از کانفیگ فراتر رفته و نسبت به بومی سازی رویه های سازمان متناسب با گردش کار در نرم افزار اقدام می شود. اضافه یا کم شدن فیلدها، عناوین فرم ها، گردش کار سازمان و هر آنچه که جهت اجرایی سازی هر چه بهتر مورد استفاده قرار می گیرد. کارشناسایی که توانایی پیاده سازی سیستم اطلاعاتی را دارند باید دید گسترده ای نسبت به کسب و کار کارفرما و همچنین ابزار در درست داشته باشند. این موضوع ریسک پیاده سازی را جهت عدول از چارچوب های عدم رعایت کنترل داخلی بالا می برد. لذا نیازمند دانش عمیق و تجربه بالا می باشد.

برخی از تفاوت هایی که می توان بین پیاده سازی و کانفیگ سیستم های اطلاعاتی قایل شد به شرح زیر می باشد:

 • چنانچه ابزاری با هدف پیاده سازی طراحی شده باشد، طبیعتا گزارشات آماده آن از پیش محدود می باشد ولی در حالتی که مدل نرم افزار کانفیگی یا نصبی باشد گزارشات آماده به حد کافی در نرم افزار موجود می باشد.

 • در نرم افزار هایی که عملیات پیاده سازی در آن ها تعبیه شده است معمولا نصب تستی معنا ندارد زیرا گردش کاری در آن تعریف نشده است.

 • غالبا در نرم افزارهایی که با هدف پیاده سازی طراحی شده اند، توجه بیشتر به میزان بومی سازی می باشد. در یک سازمان 3 جریان مالی، موادی و اطلاعاتی وجود دارد. چارچوب پوشش جریان موادی و مالی تقریبا یکسان است. آنچه سایز نرم افزارها را از یکدیگیر تفکیک می کند پوشش جریان اطلاعاتی می باشد.

 • در پیاده سازی مدل اجرا بر اساس چرخه ها و مطابق با ماژول های تهیه شده می باشد. مثلا چرخه خرید از درخواست کالا آغاز شده و با تسویه با تامین کننده خاتمه می یابد. در مدل کانفیگی مدل ارایه کار بر اساس کانفیگ سیستم ها تنظیم می شود.

تیم استقرار و پیاده سازی برهان نوین به عنوان یکی از تیم های با تجربه کشور در استقرار و پشتیبانی نرم افزار های فرآیند محور، با تسلط بر انواع کنترل های داخلی قادر به عملیاتی سازی سه گانه های فوق می باشد. حهت بهره مندی از توانمندی های برهان نوین در هر یک از مراحل پیاده سازی نرم افزار سازمان خود با ما تماس بگیرید.

تجارب استقرار برهان نوین

برهان نوین از زمان آغاز فعالیت خود توانسته اعتماد مجموعه های بزرگی را در صنایع متفاوت به خود جلب نماید. لیست برخی از تجارب پیاده سازی برهان نوین به شرح زیر است:

 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مالی در بیمه دی و ارتباط با سیستم بیمه ای فناوران (صنعت بیمه)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعای مالی در بیمه سرمد و ارتباط با سیستم بیمه ای فناوران (صنعت بیمه)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت پاکرخ (صنعت شوینده)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت روبرته فرانسه (صنعت اسانس)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت ماجیکار (قطعات جانبی خودرو)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت آتوسا (تولید محصولات آرایشی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت هوفنبرگ (تولید نوشیدتی و نوشابه)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مالی در موسسه اعتباری کوثر و برقراری ارتباط با سیستم بانکی سیمیا (بانک ها و موسسات اعتباری)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مالی در شرکت نساجی بروجرد (صنعت نساجی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت نوری تازه (صنعت شیشه و بلور)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت آمینه گستر (داروی دام)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم هایمالی در شرکت بریدفناورآریان (تلوزیون آیو)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت ملک نمای ایرانیان(برند آی هوم؛ تجارت الکترونیک)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت نت برگ(تجارت الکترونیک)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت چیلی وری (تجارت الکترونیک)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت tik8 (تجارت الکترونیک)
 • استقرار و پیاده سازی  سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت بازرگانی فولادیار(صنعت فولاد)
 • استقرار و پیاده سازی  سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت آرین اسانس (تولید اسانس)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت باواریا (تولید نوشیدنی و نوشابه)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت شیمی پتروشیمی وستا (تامنی کننده مواد اولیه صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی در شرکت پیمانکاری ندای علم و صنعت (صنعت پیمانکاری)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در شرکت تهویه هوای مطبوع آرسام (صنعت تهویه هوای مطبوع)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در مرکز اپل ایران 
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت نیروانا (صنعت مبلمان و طراحی داخلی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت پنجره آریا (تولید پنجره)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت زرین پال (تجارت الکترونیک)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در بازرگانی هما (حمل و نقل هوایی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت خدمات فرودگاهی هما (حمل و نقل هوایی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در هولدینگ سلولزی (کاغذ و سلولزی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت کارگازسیستم(صنعت فولاد)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت چینی نام(تولید کننده چینی آلات بهداشتی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در گروه صنعتی رانیز
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت رنگ سوپر لوکس(تولید کننده رنگ)
 • استقرار و پیاده سازی سازی سیستم های مالی در شرکت صنعت سازان ایده آل پلاست(برند مانیا، تولیدات ظروف پلاستیکی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت مبناپایا (تجهیزات غلطک های ماشین آلات تولیدی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت شفاخانه مهر(کلینک های پزشکی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت ایران بات و مدجوی (تجهیزات پزشکی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در مرکز خرید مهستان کرج
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت سپنتا بین الملل (پیمانکاری نفت و گاز)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت پتروهورتاش (پیمانکاری نفت و گاز)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت کارآفرینی و فناوری ایران
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مالی در شرکت فرآروده های لبنی و پروتئینی سحر(تولید کننده لبنیات) 
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در شرکت فناوران پرتو الوند(تولید قطعات خودرو) و ...