ویژگی های سیستم ارتباط با مشتری

ابزارهای متفاوتی جهت بهبود عملکرد تیم فروش ارایه شده است. یکی از مهم ترین ابزارهایی که ارایه شده است سیستم ارتباط با مشتری است. مهم ترین ویژگی هایی که توسط برهان نوین جهت معرفی سیستم ارتباط با مشتری (پس ازبررسی و آنالیز سیستم های ارتباط با مشتری در دنیا) در نظر گرفته شده است به شرح زیر می باشد

تحت وب: سیستم ارایه شده تحت وب می باشد. بدین معنا که مستقل از هر نوع سیستم عامل و در هر لحظه از زمان قابل دسترس است، به شرط آنکه دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد.

یکپارچه: از مهم ترین قابلیت های سیستم ارتباط با مشتری ارایه شده توسط برهان نوین یکپارچگی آن با سایر سیستم های اطلاعاتی می باشد. از این رو به دغدغه شرکت ها جهت یکپارچگی با سیستم های مالی پاسخی درخور داده شده است.

پیام رسان: سیستم ارتباط با مشتری برهان نوین با ابزارهای امن ایمیل، پیامک به نحو شایسته ای ارتباط برقرار می نماید.

مدیریت دسترسی: یکی از مهم ترین دغدغه های تیم های فروش در زمان کار با سیستم ارتباط با مشتری، حفظ محرمانگی اطلاعات ثبت شده است.علاوه بر این زمانی که سیستم مورد نظر در فضای وب مورد استفاده قرار می گیرد، ریسک ضریب امنیت اطلاعات افزایش می یابد. تمامی اهتمام تهیه کنندگان نرم افزار ارتباط با مشتری بر آن بوده که به این خواسته پاسخی در خور داده شود.

تقویم: ارایه تقویم گرافیکی برای هر کاربر بر اساس برنامه های تنظیم شده، از دیگر مواردی است که به جذابیت های این سیستم افزوده است.

مدیریت کمپین: تعریف انواع متفاوت کمپین ها و تخصیص فعالیت های مرتبط به آن از مهم ترین ویژگی های این سیستم می باشد.