• گزارش رسید موقت های تایید نشده

  در این گزارش به رسید موقت هایی اشاره می شود که هنوز واحد QCنسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نکرده است. اصطلاحا این رسیدها هنوز توسط واحد کنترل کیفیت(آزمایشگاه) تایید نشده اند. از نظر عملیاتی بر روی این کالاها برگ زرد چسبانده شده و منتطر اعلام نظر واحد فنی می باشند.

  گزارش رسید موقت های تایید نشده
 • کالاهای فاقد محل فیزیکی

  در صورتی که در پروزه پیاده سازی ارتباط بین انبار و محل فیزیکی فعال شده باشد، در فرم های رسید و حواله در صورتی می توان یک کالا را از انبار خارج نمود که آن کالا به انبار مربوطه ارتباط داده شده باشد. در این گزارش لیست کالاهایی که تعریف شده اند ولی به هیچ محل فیزیکی ارتباط ندارند، نمایش داده می شود. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق در سیستم انبار با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرید.

  کالاهای فاقد محل فیزیکی
 • کاردکس ریالی کالا

  کارت گردش ریالی هر کالا بر اساس منطق قیمت گذاری تنظیم می شود. چنانچه قیمت گذاری در سطح سازمان باشد، کارت گردش درسطح سازمان چیده می شود، چنانچه در سطح انبار باشد، کارت گردش در سطح انبار و چنانچه در سطح شعبه باشد کارت گردش در سطح شعبه چیده می شود. در کارت گردش ریالی هر کالا آنالیز گردش کالا به ریز گردش اسناد نمایش داده می شود. از جمله قابلیت هایی که یک نرم افزار می تواند در نمایش جزییات داشته باشد، امکان ارایه گردش کالا با فیلتر از تاریخ تا تاریخ و همچنین ارایه گزارش بر اساس واحد سنجش های متفاوت برای یک کالاست. همچنین اثبات محاسبات قیمت گذاری انجام شده مورد دیگری است که می تواند توانمندی شرکت ارایه دهنده نرم افزار را نمایش دهد. در نرم افزار انبار برهان تمامی نکات مطرح شده، عملیاتی شده است.

  کاردکس ریالی کالا
 • گزارش گردش کالا در سطح سازمان

  موجودی کالا در چهار ستون؛ ابتدای دوره، وارده، صادره و مانده بدون در نظر گرفتن انبار و در سطح سازمان نمایش داده می شود. همکارن عزیزی که در نرم افزار برهان فعالیت می کنند می توانند این گزارش را از مسیر سیستم>گزارش ساز>گزارشات سیستمی>انبار>گزارشات>گزارش شماره3؛ خلاصه گردش تعدادی کالا بر اساس طبقه دریافت نمایند.

  گزارش گردش کالا در سطح سازمان
 • موجودی کالا بر تفکیک انبار به صورت سرجمع

  کاربرد این گزارش نمایش موجودی تعدادی و ریالی در ستون های ابتدای دوره، وارده، صادره و مانده بر اساس هر انبار و بر اساس واحد سنجش اصلی نمایش داده می شود

  موجودی کالا بر تفکیک انبار به صورت سرجمع
 • گزارش میزان مصرف هر کالا به ریز مرکز هزینه

  هدف این گزارش نمایش مصرف کالاها به تفکیک مراکز هزینه می باشد. هدف در این گزارش این می باشد که بررسی شود هر کالایی در چه مراکزی مورد استفاده قرار می گیرد. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق می توانند از مسیر گزارشات ثابت سیستم، طبق لی اوت زیر در نرم افزار برهان سیستم به گزارش مورد نظر دست یابند. سیستم>گزارش ساز>گزارشات سیستمی>انبار>گزارشات> گزارش شماره 13؛ خلاصه مصرف بر اساس کالا به تفکیک طرف مقابل

  گزارش میزان مصرف هر کالا به ریز مرکز هزینه
 • گزارش ریز اسناد انبار به تفکیک شماره سند

  این گزارش گردش های هر کالا را به تفکیک گردش اسناد و یه صورت متوالی نمایش می دهد در گزارش کاردکس کالا تنها می توان گردش یک کالا را مشاهده نمود ولی در گزارش ریز گردش اسناد گردش بر اساس گروه بندی کالاها و به صورت کاردکس های پشت سر هم نمایش داده می شود. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق می توانند از مسیر گزارشات ثابت سیستم، طبق لی اوت زیر در نرم افزار برهان سیستم به گزارش مورد نظر دست یابند. سیستم>گزارش ساز>گزارشات سیستمی>انبار>گزارشات> گزارش شماره 25؛ ریز اسناد به تفکیک شماره سند

  گزارش ریز اسناد انبار به تفکیک شماره سند
 • گزارش موجودی ابتدای دوره به تفکیک انبار- تعدادی

  موجودی کالاهای انبار به تفکیک انبار و به صورت سرجمع تعدادی بر اساس واحد سنجش اصلی نمایش داده می شود.

  گزارش موجودی ابتدای دوره به تفکیک انبار- تعدادی
 • درخواست های کالای تحویل نشده

  هر درخواست کالایی که صادر می شود، در صورت تایید باید به واحد مربوطه تحویل داده شود. در این گزارش چنانچه درخواست کالایی مورد تایید قرار گرفته باشد ولی سند مصرف آن صادر نشده باشد باید نمایش داده شود.

  درخواست های کالای تحویل نشده
 • کاردکس تعدادی کالا

  کاردکس تعدادی کالا: کارت گردش هر کالا در سطح انبار و سازمان می باشد. هر انباردار تنها می تواند کاردکس کالاهای انبار خود را مشاهده نماید. در کاردکس: تاریخ گردش، مقدار گردش، نوع گردش به تفکیک طرف های مقابل به همراه سایر جزئیات نمایش داده می شود. کارت گردش می تواند در سطح انبار یا سازمان باشد. در نرم افزار برهان علاوه بر این دو مفهوم، می توان کاردکس تعدادی کالا را در سطح شعبه نیز تهیه نمود.

  کاردکس تعدادی کالا