• گزارش شناسنامه مشتری

  این گزارش به صورت فرمی و جامع برای تیم های بازاریابی تلفنی (یا پرسنل فروش) که نیاز دارند در حداقل زمان ممکن به بررسی وضعیت موجود مشتری بپردازند طراحی شده است. جستجوی سریع و راحت بر روی مشتریان باعث می شود در حداقل زمان ممکن مشتری مورد نظر انتخاب شود. با کلیک بر روی هر مشتری لیست فاکتورها و فاکتورهای برگشتی دو سال اخیر به وی نمایش داده می شود (ضمن اینکه می توان بازه تاریخی مورد نظر را نیز در گذارش محدود تر یا باز تر نمود). با انتخاب هر مشتری می توان top ten کالاهای پر فروش، top ten کالاهای برگشت داده مشتری به سازمان و گردش مالی مشتری را مشاهده نمود. از طرفی با کلیک بر روی هر فاکتور(فاکتور برگشتی) می توان جزئیات اقلام فروش رفته و پرونده وصول مطالبات مشتری را مشاهده نمود. این گزارش جز گزارشات پر کاربرد برای پرسنل فروش و بازاریابی است و اطلاعات سیستم های فروش، انبار، حسابداری و مدیریت وصول را به صورت همزمان فراخوانی می کند. جهت تهیه این گزارش با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرید.

  گزارش شناسنامه مشتری
 • گزارش آنالیز تیم های فروش بر اساس کالا

  گزارش آنالیز بر اساس کالا: در صورتی که ماژول هدف گذاری برای سازمان تهیه شده باشد، با استفاده از این گزارش می توان به داده های مفید اطلاعاتی زیر رسید: در ماژول هدف گذاری برای هر کالا هدف فروش در دوره مورد نظر تعیین می شود. مقدار فروش واقعی با توجه به مپینگ پشت تنظیمات سیستم آماده سازی می شود. سپس میزان دستیابی به هدف تعیین شده مورد آنالیز قرار می گیرد. این گزارش یکی از مفید ترین گزارشات جهت بررسی وضعیت فروش شرکت با توجه به هدف تعیین شده می باشد.

  گزارش آنالیز تیم های فروش بر اساس کالا
 • چرخه خرید هر مشتری

  این گزارش برای آنالیز رفتار مشتری طراحی شده است. تاریخ صدور نخستین فاکتور و آخرین فاکتور در بازه زمانی مورد نظر، تعداد دفعات خرید مشتری به تفکیک روز و ماه و همچنین مدت روزهایی که وی اقدام به خرید از ما نکرده است نماینگر رفتار مشتری با سازمان کارفرماست. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرند.

  چرخه خرید هر مشتری