• گزارش موجودی قابل فروش بر اساس ماهیت کالا

  در این گزارش اطلاعات موجودی هر کالا به تفکیک هر انبار بر اساس موجودی رزرو و قابل فروش به کاربران نمایش داده می شود. گروه بندی این گزارش بر اساس کالاست و می توان موجودی رزرو، موجودی قابل فروش و موجودی کالا را مشاهده نمود.

  گزارش موجودی قابل فروش بر اساس ماهیت کالا
 • گزارش صورت مرجوعی هر مشتری

  در این گزارش اطلاعات فروش و برگشت از فروش هر مشتری بر اساس بازه زمانی مورد نیاز مشتری فیلتر می شود. نسبت برگشت از فروش بر اساس میزان برگشتی هر مشتری نسبت به برگشتی کل نمایش داده می شود. این گزارش به صورت drill-down طراحی شده است. به گونه ای که با کلیک بر روی هر قلم می توان صورت ریز مرجوعی را مشاهده نمود. در این صورت ریز کالاها به تفکیک و بر اساس شماره اسناد مرجوعی به کاربران نمایش داده می شود. برای دریافت این گزارش مفید در سیستم فروش با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرید.

  گزارش صورت مرجوعی هر مشتری
 • فروش به تفکیک کارشناس فروش

  این گزارش بر روی فاکتورهای فروش و برگشت از فروش بر اساس فروشنده می باشد. هدف این گزارشات آنالیز سبد فروش کارشناس فروش و بازار مشتریان کارشناس می باشد. بر اساس این گزارش می توان حوزه علاقه مندی یا تفویض شده به کارشناس را آنالیز نمود. با کلیک بر روی هر ردیف می توان جزییات اقلام فروش هر فروشنده را مشاهده نمود. جهت دریافت این گزارش با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرید.

  فروش به تفکیک کارشناس فروش
 • متوسط مقدار فروش هر کالا

  در این گزارش ابتدا میانگین فروش شرکت از نظر مقدار در بازه زمانی مورد نظر محاسبه می شود.کالاهایی که بالای متوسط مقدار فروش باشند به رنگ سبز نمایش داده می شوند و کالاهایی که زیر متوسط مقدار فروش میباشند به رنگ دیگری نمایش داده می شود. در این گزارش تعداد مشتری هایی که در شکل گیری مقدار فروش دخالت داشته اند نمایش داده می شود. علاوه بر ین تعداد فاکتورهای صادر شده برای رکورد کسب شده نیز مشخص شده است. در نهایت متوسط مقدار سفارش به تفکیک هر فاکتور محاسبه میگردد . در این گزارش نیز همانند سایر گزارشات برهان، امکان سورت بر روی ستون های مورد نظر در محیط گزارش وجود دارد. به کمک این گزارش به راحتی می توان کالاهایی که میزان تقاضای آن ها زیر خط متوسط یا بالای خط متوسط فروش شرکت می باشند را تفکیک نمود.

  متوسط مقدار فروش هر کالا
 • آنالیز چاپ مبلغ فروش

  این فرمت چاپی همانند آنالیز چاپ مبلغ دریافتی می باشد. با این تفاوت که عوامل خنثی و ارزش افزوده در این گزارش نمایش داده نمی شوند. جمع نهایی این گزارش همان مبلغ حساب فروش می باشد. این گزارش مناسب بخش حسابداری و به تفکیک سند فروش می باشد. جهت دریافت این فرمت چاپی با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرید.

  آنالیز چاپ مبلغ فروش
 • آنالیز چاپ مبلغ دریافتی

  این فرمت چاپی به صورت ماتریسی و بر روی اسناد فروش فعال می باشد. در این فرمت نحوه ریالی شدن تک تک اقلام سند نمایش داده می شود. عوامل خنثی، ارزش افزوده، عوامل افزاینده و کاهنده و سایر عوامل به تفکیک و بر اساس سهم کالا نمایش داده می شود. این گزارش مناسب بخش حسابداری فروش می باشد. جهت دریافت این فرمت چاپی با پشتیبانی برهان نوین تماس بگیرید.

  آنالیز چاپ مبلغ دریافتی
 • اطلاعات بارنامه به صورت لیستی

  در این گزارش به توصیف اطلاعات حمل اسناد تحویل فروش اشاره می شود. از آنجایی که از اطلاعات این گزارش به واحد فروش و حسابداری جهت اعلان مانده حمل به مشتری استفاده میگردد، لذا از شماره سند تحویل فروش به عنوان کلید پیگیری استفاده می شود. این گزارش جز گزارشات کنترلی بوده و بر اساس آن نسبت به صدور اعلامیه بدهکار برای مشتری اقدام می شود.

  اطلاعات بارنامه به صورت لیستی
 • گزارش هزینه حمل مشتریان

  در شرکت هایی که حمل به عهده مشتری است و شرکت نسبت به بارگیری اقدام می نماید ارسال به موقع صورتحساب هایی که توسط شرکت پرداخت شده برای مشتری از اهمیت بسزایی بر خوردار است. با کمک این گزارش که به شکل drill-down می باشد کاربران می توانند به راحتی نسبت به بررسی وضعیت صورتحساب هر مشتری اقدام نمایند. این گزارش توسط واحد فروش اخذ شده و در شرایطی که حمل به عهده سازمان می باشد نیز نمایش دهنده وزن حمل به نسبت فاکتور می باشد.

  گزارش هزینه حمل مشتریان
 • گزارش قراردادهای باز

  یک قرارداد به لحاظ مالی زمانی نهایی می شود که به اندازه ارزش آن صورتحساب صادر شده باشد. در این گزارش ارزش صورتحساب های صادر شده برای یک قرارداد در کنار ارزش قرارداد قرار می گیرد، در صورتی که ارزش این دو برگ برابر باشد در این گزارش نمایش داده نمی شود.

  گزارش قراردادهای باز
 • حواله فروش های تحویل نشده

  کاربرد این گزارش برای مجوزهای خروجی است که دپارتمان فروش مجوز خروج آن کالا از انبار را صادر کرده ولی هنوز باری از انبار خارج نشده است. این گزارش مورد استفاده واحد فروش و انبار می باشد. واحد فروش مطابق با این گزارش متوجه می شود کدام یک از حواله ها بارگیری نشده است. واحد انبار متوجه می شود مجوز چه کالاهایی جهت خروج کالا از انبار صادر شده ولی هنوز بارگیری نشده است. این گزارش در دسته گزارشات کنترلی قرار می گیرد و بهتر است کاربران هر انبار تنها گزارشات مرتبط با انبار خود را مشاهده نمایند. این گزارش در دسته گزارشات کنترلی قرار می گیرد. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق در نرم افزار برهان سیستم لطفا با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرند.

  حواله فروش های تحویل نشده
 • گزارش مقایسه فروش ماهیانه طی یک دوره مالی

  این گزارش در 12 ستون ماهیانه و به صورت ماتریسی و بر اساس خالص فروش ریالی قابل دریافت می باشد. این گزارش به تفکیک هر کالا و بر اساس هر ماه نمایش داده می شود. همکاران گرامی برای دریافت گزارش فوق می توانند از گزارشات سیستم نرم افزا برهان بخش گزاراشات سیستمی،فروش، گزارش شماره 15 را دریافت نمایند.

  گزارش مقایسه فروش ماهیانه طی یک دوره مالی
 • میزان فروش به تفکیک کالا طی بازه ای مشخص

  در تعیین میزان فروش، نکته ای که باید در نظر گرفته شود، استفاده از واحد سنجشی همسان جهت بررسی میزان فروش هرکالا می باشد. میزان فروش بر اساس مقدار فاکتور شده(فروش قطعی شده) در نظر گرفته می شود. در صورتی که فاکتور فروشی باطل شده باشد در این گزارش شرکت نمی کند. فواید: این گزارش می تواند بدون هیچ گروه بندی، یا بر اساس گروه بندی مشتری، یا گروه بندی گروه مشتری و یا مرکز فروش آماده سازی شود. در صورتی که هیچ گروه بندی وجود نداشته باشد، می توان یه این موضوع دست یافت که کدام کالا از سایرین پروفروش تر می باشد (البته در زمانی که قرار است مقایسه کنیم باید از واحد سنجش های همسان استفاده نماییم. نمی شود کالایی که واحد سنجش آن بسته است را با کالایی که واحد سنجش آن گرم است با یکدیگر مقایسه نمود.). این گزارش به صورت لیستی ارایه می شود. یکی از مهمترین قایلیت هایی که در ابزار گزارش ساز برهان وجود دارد، سورت اطلاعات در محیط گزارش می باشد. می توان با کلیک بر روی ستون ها گزارش را بر اساس ستون مودر نظر بررسی نمود.

  میزان فروش به تفکیک کالا طی بازه ای مشخص
 • گزارش روند فروش هر مشتری

  با استفاده از این گزارش فروش هر مشتری به تفکیک ماه های متفاوت در بازه زمانی درخواست شده، به صورت نمودار میله ای یا نقطه ای در هر ماه قابل استخراج می باشد. روند همیشه در این گزارش در بازه زمانی و با مقایسه معنا پیدا می کند. در گزارشاتی که عنوان روند را به همراه دارند: میل فروش هر مشتری در بازه های زمانی متفاوت بررسی می شود.

  گزارش روند فروش هر مشتری
 • فاکتور های وصول نشده

  بعد از صدور فاکتور دپاتمان مالی باید جهت وصول اقدامات مرتبط را در دستور کار قرار دهد. این موضوع خود به چندین گزارش تبدیل میشود که هدف همه آن ها بررسی وضعیت وصولی هر فاکتور می باشد. پیش نیاز تهیه گزارشات مدیریت وصول، تهیه ماژول مدیریت وصول می باشد. همکاران گرامی جهت دریافت گزارشات سیستم مدیریت وصول با نمایندگی برهان نوین تماس حاصل فرمایند.

  فاکتور های وصول نشده
 • تحویل های فاکتور نشده

  در شرکت های بازرگانی و تولیدی که با حجم زیاد کار می کنند و رویه فروش آن ها اینگونه است که ابتدا سند تحویل فروش صادر می شود و بعد از آن فاکتور فروش صادر می شود، دپارتمان فروش و مالی نباید تعللی در ارسال فاکتور و دریافت مبلغ انجام دهد. کاربرد این گزارش شناسایی برگ تحویل فروش هایی است که هنوز فاکتور آن ها صادر نشده است؛ این گزارش معمولابه صورت روزانه مورد بررسی قرار می گیرد، تا تعللی در صدور فاکتور انجام نشود. (جهت پیگیری فاکتورهای فروش مکتوب ارسال شده افزونه های توسط برهان نوین آماده شده که عملیات پیگیری را بهبود می بخشد) این گزارش از مجموعه گزارشات بخش گزارشات اتوماتیک است. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش با پشتیبانی برهان نوین تماس بگیرند.

  تحویل های فاکتور نشده
 • پتانسیل فروش

  مبنای این گزارش از مقایسه بین درخواست فروش و فاکتور فروش شکل گرفته است. در درخواست فروش مقداری که درخواست شده ثبت می شود و در فاکتور فروش مقداری که نهایی و تحویل شده است. گاهی به دلیل عدم طرفیت تولید یا مدیریت بهینه موجودی کالا ممکن است برخی از سفارشات مناسب از دست برود. همکاران گرامی می توانند جهت دریافت گزارش فوق با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرند.

  پتانسیل فروش
 • گزارش موجودی کالا در سطح انبار به صورت تعدادی

  در شرکت هایی که واحد فروش مستقل از واحد انبار بوده و واحد فروش بنا به شرایط خاص شرکت تصمیم ندارد، از رزرو موجودی استفاده نماید، به صورت روزانه اقدام به دریافت گزارش موجودی می نماید. گاها شرکت ها تمام موجودی کالای خود را در اختیار انبار قرار نمی دهند. بلکه تنها موجودی کالا در یک انبار خاص را در اختیار کارشناسان قرار می دهند. از آنجایی که در گزارش فوق امکان فیلترینگ های متفاوت وجود دارد، همکاران محترم می توانند از گزارش فوق به عنوان ابزاری جهت پاسخ دهی به این نیاز واحد فروش استفاده نمایند. عزیزان توجه نمایند که در می توانند نرم افزار برهان از گزارش کنترل موجودی در منوی گزارش سیستم انبار استفاده نمایند. گزارش فوق از مسیر زیر قابل دریافت می باشد: سیستم> گزارش ساز>گزارشات سیستمی>انبار>گزارشات> گزارش شماره 5؛ خلاصه گردش تعدادی بر اساس انبار همچنین در صورتی که از امکان رزرو نیز استفاده نشود، می توان موجودی کالا در اسناد متفاوت انبار، تامین یا فروش فعال نمود؛ نکته مهم این است که با تغییر ردیف بر روی اقلام سند موجودی کالا نیز نمایش داده می شود. ولی موجودی کالا در تمامی انبارها نمایش داده می شود.

  گزارش موجودی کالا در سطح انبار به صورت تعدادی
 • 10 کالای پر تقاضای هر مشتری

  هدف این گزارش نشان دادن علایق مشتریان در سبد فروش محصولات سازمان شماست. در این گزارش 10 کالایی (top10) که هر مشتری در بازه زمانی فیلتر شده خریدار کرده است نمایش داده می شود. تاریخ نخستین خرید و تاریخ آخرین خرید وی برای کالای مورد نظر در کنار حجم خرید نمایش دهنده سبدی است که مشتری مورد نظر به آن اشتیاق دارد. طبیعتا عارضه یابی بر روی کالاهایی که مورد علاقه وی نمی باشد بر عهده تیم فروش و بازاریابی شرکت می باشد. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق می تواندد با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرند.

  10 کالای پر تقاضای هر مشتری
 • فروش به تفکیک سهم از مشتری

  جایی که قرار است سهم به صورت درصدی محاسبه شود، از نمودارهای دایره ای استفاده می شود. ابتدا میزان فروش خالص هر مشتری بر اساس ریال محاسبه می شود. مجموع ریال های فروش محاسبه می شود و در آخر سهم فروش هر مشتری نسبت به فروش استخراج می گردد. توجه شود که میزان فروش تفاوت فاکتور فروش و فاکتورهای برگشتی است. این گزارش به صورت نمودار دایره ای ارایه می شود.

  فروش به تفکیک سهم از مشتری
 • گزارش مقایسه ای فروش ماهیانه در سال های مختلف

  چنانچه نیاز به دریافت این گزارش باشد، باید ماه مبدا و ماه مقصد به عنوان خروجی از کاربر اخذ شود. خروجی گزارش نمایش روند فروش در دو ماه درخواست شده می باشد. این گزارش به تفکیک کالا می باشد.

  گزارش مقایسه ای فروش ماهیانه در سال های مختلف
 • فروش به تفکیک ماه به صورت کلی

  هدف این گزارش نمایش مجموع فروش کالاها به صورت ماهیانه می باشد. چنانچه نیاز باشد این گزارش به صورت نموداری دریافت شود باید طی یک دوره مالی اخذ شود.

  فروش به تفکیک ماه به صورت کلی