• گزارش کنترل دریافت چک

  این گزارش در واحد حسابداری فروش یا واحد خزانه داری کاربرد دارد. چک های دریافت شده از مشتریان به همراه آخرین وضعیت چک با گروه بندی مشتری به کاربران نمایش داده می شود. برای دریافت این گزارش باید سیستم خزانه داری را تهیه کرده باشید.

  گزارش کنترل دریافت چک
 • گزارش وضعیت صدور دسته چک

  در این گزارش چک های صادر شده برای هر دسته چک بر اساس مبلغ، طرف مقابل و بر اساس تاریخ سررسید نمایش داده می شود. با کمک این گزارش می توان برای هر شماره چک: شماره سند خزانه داری و وضعیت هر چک را مشاهده نمود. برای دریافت و استفاده از این گزارش کاربردی با برهان نوین تماس بگیرید. خاطر نشان می گردد این گزارش در شرایطی قابل دریافت است که سیستم خزانه داری را تهیه کرده باشید.

  گزارش وضعیت صدور دسته چک
 • گزارش چک های دریافتنی بر اساس تاریخ سررسید

  گروه بندی این گزارش بر اساس چک های دریافت شده از طرف های متفاوت است. شماره پشت نمره تخصیص داده شده به چک، در کنار شماره چک، تاریخ سررسید ومبلغ به تفکیک به کاربر نمایش داده می شود. همچنین آخرین وضعیت هر چک در کنار تاریخ سررسید و بانک واگذارشده نیز مشخص شده است. کاربران می توانند خروجی این گزارش را به تفکیک ماه دریافت چک ملاحظه نمایند.

  گزارش چک های دریافتنی بر اساس تاریخ سررسید
 • گزارش چک های استرداد شده دریافتی

  در این گزارش به بررسی چک های برگشت داده شده به مشتریان پرداخته می شود.علت استرداد می تواند مبانی متفاوتی داشته باشد.چنانچه مبنای این سند، واخواست چک نزدبانک باشد، یعنی چک مشتری پاس نشده و چک را به وی عودت می دهیم. چنانچه مبنای چک، دریافت چک باشد، یعنی چک دریافت شده از مشتری را بدون اینکه عملیاتی روی آن انجام شود به وی عودت می دهیم. چنانچه مبنای چک استرداد واگذار به غیر باشد، یعنی چک را خرج کرده ایم. چک پاس نشده است. چک را به ما عودت داده اند، تا نسبت به عودت آن به مالک چک اقدام شود.

  گزارش چک های استرداد شده دریافتی
 • گزارش تجزیه سنی

  در این گزارش سن بدهی، بدهکاران نمایش داده می شود. مبنای این گزارش اینگونه می باشد که بر اساس تاریخ و تعداد ماه مشخص شده از ماه آخر، بر اساس مانده بدهکار آن ماه کسر می شود و به عنوان مانده ابتدای ماه در نظر گرفته می شود. این روند تا جایی که به عنوان پارمتر ورودی در ابتدای گزارش خواسته شده است ادامه پیدا می کند. جهت دریافت این گزارش با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرید.

  گزارش تجزیه سنی
 • لیست چک های درجریان

  در این گزارش لیست چک های در جریان بر اساس تاریخ سر رسید به تفکیک مشتری نمایش داده می شود. چنانچه چکی وجود داشته باشد که تاریخ سررسید آن فرارسیده باشد ولی هنوز وصول نشده باشد، در این گزارش نمایش داده می شود. این گزارش بر اساس اطلاعات سیستم خزانه داری(دریافت و پرداخت) آماده شده است.

  لیست چک های درجریان
 • گزارش صحت کد ملی

  در این گزارش لیست فاکتورهای فروش به همراه کد ملی نمایش داده می شود. مهم ترین کارکرد این فرم بررسی صحت کد ملی می باشد. بررسی انجام شده بر روی اشخاص حقیقی(10 رقم) و حقوقی(11 رقم) از هم متفاوت می باشد. در صورتی که صحت کد ملی مورد تایید باشد، اطلاعات فاکتور به عنوان اطلاعات صحیح و در صورتی که اشتباه باشد، اطلاعات آن به عنوان ردیف اشتباه به کاربر نمایش داده می شود. در صورتی ک کاربر اقدام به اصلاح کد ملی نماید، همان لجظه در تمام دیتا بیس اطلاعات مرتبط به روزرسانی می شود. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرند.

  گزارش صحت کد ملی
 • گزارش دفتر کل

  جهت دریافت گزارش دفتر کل 26 خطی مطابق با نمایه دفتر کل طبق تماس با واحد پشتیبانی برهان نوین می توانید گزارش مذکور را مورد بهره برداری قرار دهید. جهت صدور سندکل، از منوی گزارش در سیستم حسابداری اقدام به صدور سند کل می شود. در نرم افزار حسابداری برهان سند کل به دو صورت دوره ای و روزانه صادر می شود. کاربران باید دقت نمایند، پیش از انتخاب نحوه صدور سند کل، نوع سند مورد نظر در زمان صدور سند کل را فیلتر نمایند.

  گزارش دفتر کل
 • گزارش اعلامیه بدهکار-بستانکار

  از این گزارش جهت اعلام میزان طلب یا بدهی یک شخصیت حقیقی- حقوقی نسبت به سازمان کارفرما استفاده می شود. اعلامیه بدهکار اعلامیه ای است که طبق مستندات و مدارک موجود در نرم افزار شرکت از شخص یا شرکت طرف معامله طلب داریم. اعلامیه بستانکار اعلامیه ای است که طبق مستندات و مدارک موجود در نرم افزار شرکت به شخص یا شرکت طرف معامله بدهکاریم. جهت دریافت گزارش فوق در نرم افزار برهان سیستم باید از منوی گزارش در ماژول حسابداری گزارش آنالیز حساب را انتخاب گردد. در پنجره باز شده در فیلتر پیشرفته، در لوک آپ تفصیل، طرف مقابل مورد نیاز فیلترشده و سپس گزینه اعلامیه انتخاب می شود. در صفحه باز شده برای ردیف های مورد نظر نسبت به صدور اعلامیه اقدام می نماییم. چنانچه، پیش تر نیز برای طرف مورد نظر اعلامیه صادر شده باشد در این پنجره می توان اعلامیه مورد نظر را مشاهده نمود.

  گزارش اعلامیه بدهکار-بستانکار
 • دوره وصول مطالبات

  گزارش دوره وصول مطالبات: هدف این گزارش ارایه زمان تسویه مشتری بر اساس مجموع فاکتورهای دریافت شده است. پیش نیاز این گزارش، استفاده از سیستم مدیریت وصول می باشد. همکاران گرامی جهت دریافت این گزارش با نمانیدگی برهان نوین تماس بگیرند. منطق این گزارش بر اساس تجربه مدیران با تجربه در فروش و پخش تهیه شده است.

  دوره وصول مطالبات
 • گزارش منابع و مصارف

  گزارش منابع و مصارف: پول(money) یکی از 5 رکن اساسی منابع سازمانی(نیروی انسانی، ماشین آلات، روش ها، مواد، پول) است. از این روی تشکیل دهنده یکی از مهم ترین دغدغه های دپارتمان مالی در سازمان ها برقراری توازن در جریان نقدینگی می باشد. اینکه محل های تامین نقدینگی برای شرکت مشخص شود، منجر به برنامه ریزی جهت مدیریت کانال های ورود نقدینگی می شود. منابع ورودی معمولا مشخص بوده و تعداد آن به شمارش انگشت های دست نمی رسد؛ فروش، برگشت از خرید، واریزی جاری شرکا، دریافت وام و ... معمولا سبد تشکیل دهنده جریان ورود نقدنیگی است. از طرفی سازمان ها برای اینکه سرپا و پویا باشند، باید نقدنگی خود را به گونه ای کنترل و مدیریت نمایند که با گذر زمان دچار مشکلات کسر نقدینگی نشوند. گزارش منابع و مصارف نمایش تصویری از شریان های اصلی ورود و خروج نقدینگی است. از آنجایی که طی گردش اسناد خزانه در گام آخر (واریز یا برداشت) اثری از منبع آن وجود ندارد، هنر کارشناسان تهیه این گزارش به نحوی است که با توجه به آثار گام آخر، منابع اثر مشخص گردد. با کمک این گزارش مدیریت درک جامعی از محل خروج نقدنگی سازمان بر اساس بزرگی مبالغ خرج شده پیدا می کند. در نرم افزار خزانه داری برهان، مفهوم عملیات حسابداری برای این موضوع شکل گرفته است. جهت دریافت این گزارش در نرم افزار خزانه داری برهان نیاز است کاربران انتخاب صحیح عملیات حسابداری را در دستور کار قرار دهند.

  گزارش منابع و مصارف