/Media/Default/Team/report/مزیت%20های%20رقابتی%20بهترین%20ERPهای%20دنیا.jpg

مزیت رقابتی ERPهای بزرگ دنیا

مزیت رقابتی ERPهای بزرگ دنیا؛ تاریخ انتشار: 1397/09/03

زمانی که صحبت از ERPهای بزرگ دنیا می شود، اهل فن بی شک به  SAP،Oracle، Sage، netsuite  و ... می اندیشند. تمامی این شرکت ها در بخش هایی خود را تق …

/Media/Default/Team/report/سیستم%20های%20فرآیند%20محور.jpg

سیستم فرآیندمحور؛ مزیت ها و چالش ها

سیستم فرآیندمحور، مزیت ها و چالش ها؛ تاریخ انتشار: 1397/09/03

وقتی از فرآیند محوری در نرم افزار صحبت می شود،  شرکت های نرم افزاری از محصولات BPMS خود که غالبا همان فرم ساز است و کارتابل را نیز پوشش م …

/Media/Default/Team/report/سیستم%20تدارکات.jpg

ضرورت استفاده از سیستم تدارکات داخلی

ضرورت استفاده از سیستم تدارکات داخلی؛ تاریخ انتشار:1397/08/27

سیستم تامین، سیستم تدارکات، سیستم خرید، سیستم سفارشات واژه هایی هستند که در سیستم های یکپارچه جهت پوشش فرآیند تهیه کالا توسط سازمان استفا …

/Media/Default/Team/report/هدف%20گذاری%20فروش.jpg

آشنایی با سیستم هدف گذاری فروش

آشنایی با نرم افزار هدف گذاری فروش؛ تاریخ انتشار: 1397/08/24

ایده ایجاد افزونه هدف گذاری فروش بر اساس خواسته شرکت های عموما بین المللی یا شرکت هایی که به برنامه ریزی اعتقاد زیادی دارتد، شکل گرفته است …

/Media/Default/Team/report/سیستم%20کنترل%20کیفیت%20و%20آزمایشگاه.jpg

نرم افزار کنترل کیفیت و آزمایشگاه

سیستم کنترل کیفیت و آزمایشگاه؛ تاریخ انتشار 1397/08/10

تلاش برهان در ارائه سيستم کنترل کيفيت و آزمايشگاه بر آن بوده تا سطح بالايي از کنترل را روي محصولات ساخته شده و مواد خريداري شده اعمال نمايد. اين …

/Media/Default/Blog/sale.jpg

ویژگی های سیستم فرآیند محور فروش

یکی از مهم ترین جریان های تغذیه نقدینگی در سازمان ها، انجام عملیات فروش و کسب درآمد می باشد. ایجاد فرصت جهت فروش هنر بازاریابی است و تبدیل این فرصت به نتیجه هنر مردان فروش است. افزایش فروش به همراه کا …

/Media/Default/Blog/Survey-ORG.jpg

شاخص های (خود)ارزیابی در شرکت های نرم افزاری

شاخص های (خود)ارزیابی در شرکت های نرم افزاری؛ تاریخ انتشار: 1397/07/25

شرکت هایی می توانند تداوم فعالیت در صنعت نرم افزار داشته باشند که در ارایه محصول، تکنولوژی، خدمات و انجام اقدامات رقابتی اثربخ …

/Media/Default/Blog/index-1.jpg

سیستم وصول مطالبات

سیستم وصول مطالبات برهان؛ تاریخ انتشار: 1397/07/18

یکی از دلایل مواجه شدن سازمان ها با بحران نقدینگی، فزونی زمان وصول به زمان پرداخت می باشد. زمانی که حجم فروش بالا می رود و ابزاری مطمئن و سیستماتیک …