نرم افزار کنترل کیفیت و آزمایشگاه

نرم افزار کنترل کیفیت و آزمایشگاه

سیستم کنترل کیفیت و آزمایشگاه؛ تاریخ انتشار 1397/08/10

تلاش برهان در ارائه سيستم کنترل کيفيت و آزمايشگاه بر آن بوده تا سطح بالايي از کنترل را روي محصولات ساخته شده و مواد خريداري شده اعمال نمايد. اين سطح از کيفيت از سويي باعث تضمين حفظ رضايتمندي مشتريان نسبت به محصولات خريداري شده واز سوي ديگر با کنترل مواد خريداري شده باعث کاهش ضايعات غير عادي در سازمان خواهد شد. برهان سيستم در سیستم کنترل و کیفیت سعي نموده تا با تکيه بر کنترلِ سطح قابل قبول کيفيت  بصورت اتوماتيک از توليد کالاي معيوب جلوگيري و منافع مشتري را در بالاترين حد حفظ نمايد. اين سيستم با  نمونه گيري  و بر اساس نتايج آزمايشگاهي بدست آمده از محصولات اقدام به کاليبراسيون و يا تعمير و يا توقف کيفي ماشين آلات مينمايد تا  کيفيت کالاهاي توليدي در سطح قابل قبولي تضمين گردد.

سیستم کنترل کیفیت برهان با سیستم های آزمایشگاه، کنترل تولید، انبار و ردیابی مرتبط است.

قابليت سيستم کنترل کيفيت و آزمايشگاه در نرم افزار برهان

 • امکان تعريف بازرس
 • امکان تعريف استانداردهاي آزمايش
 • امکان تخصيص آزمايشگاه به بازرسين
 • امکان آزمايش به بازرس
 • امکان تعريف اشکالات بازرسي
 • امکان ايجاد درخواست بازرسي
 • امکان ايجاد دستور بازرسي
 • امکان ثبت قراداد بازرسي
 • امکان ايجاد صورت وضعيت بازرسي
 • امکان ايجاد دستور توقف کيفي
 • امکان ايجاد دستور تعميرات
 • امکان ايجاد دستور کاليبراسيون
 • امکان درجه بندي محصولات توسط بازرسي
 • قابليت فرا خواني اسناد نيازمند به کنترل کيفيت
 • ايجاد بهر بر اساس الگوريتم ايجاد بهر تعريف شده توسط کاربر
 • ايجاد اتوماتيک درخواستهاي بازرسي
 • ايجاد طرح بازرسي
 • ايجاد نمونه ها بر اساس روش انتخاب نمونه تعريف شده در طرح بازرسي
 • توانايي ثبت نتايح بازرسي کيفي
 • توانايي ثبت پارامترهاي کيفي
 • توانايي مرور پيشرفته کيفي
 • امکان تعريف آزمايشگاه
 • امکان تعريف آزمايش
 • امکان تعريف نمونه
 • امکان تعريف ميترهاي کنترل کيفيت
 • امکان ايجاد درخواست آزمايش
 • امکان ايجاد نتايج آزمايش
 • امکان ايجاد دستور آزمايش
 • امکان ثبت نتايج آزمايش
 • امکان ايجاد ليست قيمتهاي آزمايش
 • گزارش مرور آزمايشگاه و بازرسي
 • محاسبه AQL و توانايي تغيير سطح بازرسي بر اساس AQL   محاسبه شده و...

معرفی لینک های مرتبط با قابلیت های سیستم کنترل کیفیت و آزمایشگاه

 • جهت آشنایی با قابلیت های بخش کالا اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده مستندات آموزشی برهان نوین اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت مشاهده مقالات و مستندات عمومی اینجا را کلیک نمایید.
 • جهت دریافت کاتالوگ برهان اینجا را کلیک نمایید.