مزیت رقابتی ERPهای بزرگ دنیا

مزیت رقابتی ERPهای بزرگ دنیا

مزیت رقابتی ERPهای بزرگ دنیا؛ تاریخ انتشار: 1397/09/03

زمانی که صحبت از ERPهای بزرگ دنیا می شود، اهل فن بی شک به  SAP،Oracle، Sage، netsuite  و ... می اندیشند. تمامی این شرکت ها در بخش هایی خود را تقویت کرده اند یا اینکه حداقل تکلیف خود را مشخص نموده اند. مطالب این بخش بر اساس ترجمه و تلخیص گزارش منتشر شده در سایت  Oracle و بر اساس تحلیل Gartner می باشد. بی تردید تک تک مفاهیم مطرح شده آنقدر عمیق و اثر بخش است که هر کسی که خواهان پیشرفت سازمان خود می باشد می تواند از نگاه اینگونه شرکت ها الگو برداری نماید.

√ درک از بازار(Market Understanding): توانایی شرکت نرم افزاری از فهم نیاز و خواسته مشتریان و ترجمه آن نیاز به محصول و خدمت را درک از بازار می گویند. شرکت های نرم افزاری که دید بلند تری دارند،علاقه بشتری  را نیز به شنیدن خواسته ها و نیاز های مشتری دارند. لذا این توانایی را دارند که بر اساس نگاه خود به آن درخواست شکل صحیح بدهند.

√ استراتژی بازاریابی(Marketing Strategy): مجموعه ای واضح و متمایز از پیام هاست که به شکل پیوسته در سراسر سازمان از طریق کانال های جایگاه سازی مثل  وب سایت، تبلیغات، برنامه های ویژه مشتری و ... منتشر می شود.

√ استراتژی فروش (Sales Strategy): استراتژی های فروش محصولات یعنی توسعه شبکه مناسب برای عرضه، بازاریابی، خدمت رسانی و برقراری ارتباطات به شکل مستقیم و غیر مستقیم با هدف توسعه و گسترش بازار، مهارت ها، تخصص ها ، فن آوری ها و ارایه خدمات بر پایه مشتری است.

√ استراتژی محصول (Product Strategy): رویکرد عرضه کننده نرم افزار در توسعه و نهایی سازی محصولی که تاکید آن بر تمایز، قابلیت ها، متدولوژی و مجموعه ویژگی هایی است  ضمن برآورده کردن احتیاجات حال به آینده نیزنگاه کند. 

√ مدل کسب وکار(Business Model): منطق و آوای اداره کسب و کار است.

√ استراتژی صنعت (Industry Strategy):  به استراتژی عرضه کننده نرم افزار در جهت هدایت منابع، مهارت ها و پیشنهادهایی برای برآوردن نیازهای خاص بخش های مختلف بازار اطلاق می گردد.

√ نوآوری (Innovation): چیدمان مستقیم، مرتبط، بدون نقص و هم افزای منابع، تجارب و سرمایه با هدف سرمایه گذاری، ادغام ، انقباض یا انبساط. 

 استراتژی جغرافیایی(Geographic Strategy): استراتژی عرضه کننده نرم افزار در جهت تخصیص منابع، مهارت ها و پیشنهادهایی بیرون از قلمرو (ناحیه جغرافیایی بومی یا ملی) چه توسط شرکت و چه توسط شرکا، کانالها و... با رویکرد توسعه در بخش مشخصی از بازار اطلاق می گردد.