وجود رقبای خارجی بیشمار در صنعت آرایشی امر رقابت را برای تولید کننده داخلی بسیار پیچیده کرده است. تنوع محصول، تنوع طرح، تنوع بسته بندی تنوع رفتار مصرف کننده و ... همگی باعث آن شده که شرکت های آرایشی بهداشتی دایما در تکاپوی ارایه محصول با کیفیت و جلب نظر خریدار باشند. ارتباط با نمایندگی ها، شرکت های پخش، کنترل مراودات مالی و ... جز مسایل همه روزه این شرکت ها می باشد. در ادامه برخی از چالش های مرتبط با کارخانجات تولیدی این صنعت را بیان می کنیم.کارشناسان ما با توجه به تجربه ای که طی سال های گذشته در این صنعت پیدا کرده اند، با تسلط بر رویه های کسب شده در بزرگترین شرکت های آرایشی و بهداشتی کشور، با نگاه به اعمال کنترل داخلی و پیچیدگی های صنعت، قادر به ارایه بهترین راهکار نرم افزاری در این صنعت می باشند.


اطلاعات بیشتر در مورد دستاورد

 • شناسایی گلوگاه ها تامین مواد؛
 • کنترل و پیگیری شماره آزمایشگاه برای هر لات نامبر؛
 • کمینه سازی بهای تمام شده کالای خریداری شده خارجی؛
 • شناسایی و کمینه سازی منشا ضایعات؛
 • شناسایی و اولویت بندی کالاهای تندرو؛
 • مدیریت و نگهداری سری ساخت بر اساس هر فرمول به صورت تفکیک شده؛
 • پوشش کامل روند ساخت؛
 • پوشش کامل روند بسته بندی؛
 • مدیریت میزان موجودی امانی نزد پیمانکار؛
 • کدگذاری کالاها بر اساس درخت تعریف شده؛
 • محاسبه قیمت تمام شده موادی بدون تهیه ماژول بهای تمام شده؛
 • پوشش سناریو های متفاوت اقلام فروش ضایعاتی، بسته بندی، محصولات؛
 • کنترل اعتبار نمایندگی ها؛
 • محاسبه پورسانت بازاریابان بر اساس قوانین وضع شده برای آن ها؛
 • حذف کاغذ در فرآیند تولید بین واحدهای متفاوت؛
 • صدور لات نامبر بر تمامی محموله های دریافتی؛
 • تفکیک روند های خرید در زمان دریافت کالا از تامین کننده؛
 • محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده خارجی؛
 • ارایه گزارش پارتو بر روی کالاهای پر فروش؛
 • تفکیک رویه های ساخت و بسته بندی و تفکیکی هزینه های دستمزد و مواد؛
 • پوشش کامل رویه ضایعات در حالت های بازیافت، فروش و انهدام؛
 • تفکیک رویه های فروش صادراتی، برندها، نمایندگی ها، متفرقه؛
 • شناسایی مکانیزه کالاهایی که موجودی آن ها زیر نقطه سفارش رسیده اند؛
 • محاسبه جوایز فروش به صورت مکانیزه؛
 • محاسبه قیمت تمام شده هر سری ساخت؛
 • محاسبه راس چک های دریافتی؛
 • مدت زمان تسویه کامل هر فاکتور؛
 • مشخص نمودن طرح بسته بندی هر کالا؛
 • استقرار نرم افزار مالی در شرکت آرایشی مارال
 • استقرار سیستم اطلاعاتی یکپارچه در شرکت بهداشتی پاکرخ
 • استقرار سیستم اطلاعاتی یکپارچه در شرکت آتوسا
 • دنی وان
 • استقرار سیستم اطلاعاتی یکپارچه در شرکت پتروشیمی پارک رخ
 • استقرار سیستم اطلاعاتی یکپارچه در شرکت توسعه تجارت رویکرد نوین
 • سپیتاک سلامت زیبایی
 • استقرار سیستم اطلاعاتی یکپارچه در شرکت بهداشتی جاوید
 • آمینه گستر