عرضه محصولات به صورت امانی به بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی ، ردیابی دقیق محصولات عرضه شده بابت خدمات پس از فروش، پیگیری مطالبات وصول نشده از فروشندگان متفاوت و ... را باید از عوامل بسیاز مهمی دانست که توسط نمایندگی برهان نوین به عنوان چالش های نرم افزاری در صنعت تجهیزات پزشکی شناسایی شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دستاوردهای برهان نوین در صنعت تجهیزات پزشکی با ما تماس بگیرید.


اطلاعات بیشتر در مورد دستاورد

  • اطلاع رسانی دقیق در ارتباط با فاکتورهای باز مشتریان؛
  • وصول فروش های انجام شده؛
  • پیگیری انبارداری، فروش و خدمات پس از فروش بر روی سریال های ردیابی محصولات؛
  • استفاده از بارکد جهت تسریع ورود و خروج کالاها؛
  • درج سریال ردیابی بر روی فاکتور های فروش رفته؛
  • ایجاد بارکد ردیابی بر روی محصولات ایجاد شده؛
  • مدیریت مطالبات معوق و باز؛
  • ایران بات
  • مدجوی
  • واران پرتو درمان