شرکت هایی که در حوزه واردات، فروش، نصب و ارایه خدمات پس ار فروش دستگاه های تهویه هوای مطبوع فعالیت می کنند، به دلیل گستردگی حدود فعالیت نیاز به ابزاری دارند که به صورت یکپارچه در امر مدیریت کسب و کار یاری گر آنان باشد. مدیریت آدرس های مشتریان، پرداخت کارانه نصابان، نگهداری اطلاعات دستگاه های نصب شده به تفکیک ساختمان ها، مدیریت فعالیت های برون سپاری شده، بررسی وضعیت نصب هر پروژه به تفکیک مدیر پروژه، شناسایی پروژه های ناقص، بالانس منابع و مصارف نقدینگی ... همگی دست به دست هم داده تا مدیران شرکت های فعال در این حوزه نیاز به تمرکز بالایی جهت اداره کسب و کار خود داشته باشند. از طرف دیگر از آنجایی که حیات شرکت های فعال در این حوزه وابستگی زیادی به عملکرد تیم های فروش دارد، مدیریت کارکرد پرسنل نیاز به سیستم ارتباط با مشتری مناسب دارد.

سیستم هایی که برهان نوین جهت بهبود عملکرد شرکت های تهویه هوای مطبوع انتخاب نموده است شامل سیستم حسابداری، سیستم انبار، سیستم فروش، سیستم خزانه داری، سیستم مدیریت قراردادها، سیستم ارتباط با مشتری، سیستم خدمات پس از فروش، سیستم حسابداری ارزی، سیستم دارایی ثابت، سیستم حقوق و دستمزد می باشد.


اطلاعات بیشتر در مورد دستاورد

 • چه تعداد دستگاه پیش فروش شده است؟
 • چه تعداد دستگاه نصب شده است؟
 • چه تعداد دستگاه دیگر نیاز است نصب شود؟
 • با توجه به تنوع گردش کار، آیا شرکت من سود ده است؟
 • تخصیص دقیق هر دستگاه به کد پستی مربوطه، به ساختمان مربوطه، و واحد مربوطه به صورت دقیق انجام می شود؟
 • وضعیت پروژه های نصب چگونه است؟
 • تعداد سرویس های خدمات پس از فروش بر روی هر مشتری چگونه بوده است؟
 • آیا نصاب ها طبق برنامه زمان بندی اقدام می کنند؟
 • آیا دریافتنی نصاب ها به میزان دستگاه های نصب شده به موقع انجام می شود؟
 • تیم های بازاریابی بر اساس منطقه بندی صحیح اقدام می کنند یا همواره سردرگمند؟
 • بهای تمام شده هر پروژه چگونه است؟
 • امکان ثبت پتانسیل فروش توسط تیم بازاریابی؛
 • برنامه ریزی و پیگیری فروش های در دست توسط تیم فروش؛
 • استفاده از کمپین های فروش و بازاریابی و دسته بندی مشتریان هر کمپین برای هر تیم به صورت مجزا؛
 • اطلاع رسانی روزانه به مدیریت و تیم های اجرایی بابت اقدامات روز مورد نظر؛
 • تسویه با نصاب و مدیران پروژه بر اساس صورت وضعیت صادر شده از سیستم؛
 • نگهداری و تجمیع خدمات ارایه شده در دوران گارنتی و...؛
 • ثبت فاکتورهای فروش نصاب ها، خدمات لوله مسی، پیش فاکتور خدمات بدون گارانتی و ...؛
 • ثبت اطلاعات مرتبط با خدمات پس از فروش برای هر مشتری؛
 • نگهداری اطلاعات مرتبط با دستگاه های هر ساختمان؛
 • تخصیص پروژه به تیم های اجرایی بر اساس میزان کار در دست؛
 • تهویه آرسام