صنعت لبنیات به خاطر عمر کوتاه مواد اولیه دریافتی و محصولات تولیدی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. این موضوع از زمان رسید شیر آغاز شده و تا عرضه محصول و عودت آن توسط مشتریان ادامه دارد. در پروسه ورود شیر چنانچه میزان چربی موجود در شیر خارج از بازه ای مشخص باشد بر اساس تعاریف انجام شده در آن سازمان مبلغ فاکتور متفاوت محاسبه می شود. از طرفی در پروسه تولید از آنجایی که ترمینال های متفاوتی در خط تولید وجود دارد و جریان تولید پیوسته بوده و در مخازن متفاوت نگهداری می شود برگ موازنه جرمی (Mass Balance) بر روی ورودی ها و خروجی ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. از طرفی بنا به نوع دستگاه های استفاده شده در خطوط تولید ضایعات دستگاه به عنوان عاملی اضافه درگیر می شود و به عنوان پارامتری مازاد تغییردهنده شرایط می باشد. با توجه به موارد مطرح شده، محاسبه بهای تمام شده در این صنعت نیاز به سیستم کنترل تولیدی متناسب با فرآیند های این صنعت می باشد که ما توانسته ایم این نرم افزار را تولید نماییم. خدمات قابل ارایه برهان نوین در این صنعت شامل شامل موارد زیر می باشد:

 •  استقرار سیستم های اطلاعات یکپارچه بر اساس رویه های شناخته شده در صنعت لبنیات
 •  ارایه راهکار نرم افزاری برای محاسبه بهای تمام شده محصولات تولید شده

 •  ارایه راهکار نرم افزار حسابداری مدیریت جهت شناسایی وضعیت سودآوری محصولات

برخی از چالش هایی که در زمان اجرای سیستم اطلاعاتی کارشناسان برهان نوین به نمایندگی از برهان سیستم با آن آشنا شدند به شرح زیر اعلام می گردد. جهت تبادل تجربه در این صنعت با ما تماس بگیرید.

سیستم های پیشنهادی ما جهت فعالیت در صنعت لبنایت بدین شرح می باشد: سیستم حسابداری، سیستم انبار، سیستم فروش، سیستم خزانه داری، سیستم ردیابی، سیستم بارکد، سیستم کنترل و کیفیت و آزمایشگاه، سیستم کنترل تولید، سیستم باسکول، سیستم برنامه ریزی تولید، سیستم بهای تمام شده، سیستم نگهداری و تعمیرات، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم بودجه ریزی، سیستم دارایی ثابت

برخی از مهم ترین خواسته های کاربران این صنعت به شرح زیر می باشد

 • تعیین قیمت به صورت مکانیزه برای شیر دریافتی بر اساس چربی و آب موجود در شیر؛
 • تفکیک مواد اولیه مستقیم و غیر مستقیم جهت محاسبه بهای تمام شده؛
 • شناسایی صحیح مراکز هزینه جهت سهم دهی برای محاسبه بهای تمام شده؛
 • ایجاد مکانیزمی جهت کنترل اقلام واگذار شده به پیمانکاران؛
 • مدیریت و حسابرسی اقلام مرتبط با CIP ارسال شده به خطوط تولید؛
 • محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده محصولات استرلیزه و پاستوریزه؛
 • ارایه راهکار برای محصولات عودت شده با اهداف بازیافت، فروش یا انهدام؛
 • ارایه راهکار برای فرآیندهای Repackو rework برای محصولات توزیع شده؛
 • نگهداری و مدیریت گردش اطلاعات مرتبط با ضایعات  تمیز و کثیف در سالن های تولید و انبارهای شرکت؛
 • محاسبه Mass Balance جهت تعیین قیمت تمام شده؛
 • مکانیزه نمودن محاسبات برگ موازنه جرمی(Mass Balance)  برای فرآیند تولید؛
 • نگهداری اطلاعات مرتبط با نمونه برداری و  آزمایش های کنترل کیفیت برای اقلام بسته بندی و پیش ساخته؛
 • نگهداری و تفکیک اطلاعات محصولات بر اساس درجات کیفی متفاوت؛
 • اخذ گزارش بر اساس برگ های کنترل کیفیت، رسید شیر و رسید خرید به صورت تفکیک شده؛
 • ثبت توزین و اطلاعات حمل در زمان رسید شیر؛
 • پیاده سازی الزامات GMP متناسب با خواسته های شرکت؛
 • پیگیری و کنترل گام های مرتبط با ضایعات در پروسه تولید و...؛
 • نگهداری موجودی کالا بر اساس تاریخ انقضا و سفارش تولید؛
 • ثبت و محاسبه قیمت تمام شده شیردریافتی
 • نگهداری موجودی کالای بر اساس تاریخ انقضا؛
 • شناسایی سرمنشاء ضایعات؛
 • ثبت برگ موازنه جرمی برای هر شیفت کاری؛
 • ارایه راهکار نرم افزاری برای محاسبه Mass Balance
 • تفکیک ضایعات تمیز و کثیف در پروسه تولید
 • محاسبه قیمت تمام شده محصولات تولیدی
 • استقرار و پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی
 • تفکیک رویه های ساخت، بسته بندی، بازکاری، ضایعات، انهدام و ...در ماژول انبار
 • محاسبه اتوماتیک ریالی قیمت شیردریافتی از راننده و...؛
 • هرم طلایی خراسان رضوی
 • لبنیات سحر