انتقال مکانیزه اطلاعات به نرم افزار برهان

از جمله مواردی که در سازمان ها وشرکت ها جهت کاهش هزینه های پرسنلی مورد توجه قرار می گیرد، جلوگیری از تکرر در ثبت اطلاعات می باشد. استفاده از سیستم های یکپارچه از آن سو مورد توجه قرار گرفته که تکرر در ثبت اطلاعات و نگهداری اطلاعات به صورت چندباره گاها منجر به عدم شفافیت و تاخیر در نگهداشت اطلاعات بروز می شود. گاهی نیز بنا به محدودیت های فنی سازمان ها(بنا به دلایل متعدد مثل ضعف دانش و ...) ناچار به استفاده از راهکارهای خاص می شوند. مثلا شرکت هایی که در حوزه هواپیمایی فعالیت می کنند، نمی توانند از سیستم یکپارچه ای که تمام ابعاد فعالیت آن ها را در بر می گیرد استفاده نمایند. از طرفی ثبت اطلاعات در حجم زیاد، موجبات آشفتگی و چالش های روزانه برای این دسته از سازکان ها می شود.

شرکت ها گاهی به خاطر ضعف در زیر ساخت های شبکه ناچار به استفاده از ابزارهای اطلاعاتی مجزا می شوند. یکی از ابزارهایی که توسط نمایندگی برهان نوین با کمک نرم افزار برهان طراحی شده، ابزار انتقال اطلاعات بین دو پایگاه داده متفاوت می باشد. تجارب برهان نوین(مجری پیاده سازی سیستم های یکپارچه فرآیند محور) در این حوزه ابعاد متفاوتی دارد؛ برخی از این تجارب به شرح زیر می باشد:

  • انتقال مکانیزه اسناد حسابداری از core banking موسسه اعتباری کوثر به سیستم حسابداری برهان به صورت روزانه و اتوماتیک
  • انتقال مکانیزه اطلاعات فروش از سیستم گابریل هواپیمایی آسمان به سیستم حسابداری برهان
  • انتقال مکانیزه اسناد حسابداری بیمه ای از سیستم بیمه ای فناوران به سیستم حسابداری برهان در بیمه دی، کارآفرین، سرمد و آرمان
  • انتقال مکانیزه اسناد هزینه فرودگاه های از سیستم داخلی هواپیمایی آسمان به سیستم حسابداری برهان
  • انتقال مکانیزه فاکتورهای فروش از یک پایگاه داده شعب به پایگاه داده مرکزی به صورت مکانیزه
  • انقال مکانیزه کالاها، تفصیل، واحد سنجش، حساب معین بین دو پایگاه داده توسط کاربر و ...

در تجارب ذکر شده تنوع پایگاه داده های مورذ استفاده شامل Oracle، SQL، Access بوده است. از آنجایی که امکان استفاده از افزونه های متعهدد توسط تیم برهان نوین بر روی نرم افزار برهان فراهم می باشد، از این رو انتقال اطلاعات بین دو پایگاه داده همواره با کمترین ریسک مواجه می باشد.