امروزه باقي ماندن در گردونه رقابت نيازمند چالاکي در تصميم گیری و استفاده صحیح از منابع موجود در سازمان مي باشد؛ از این رو تعیین قیمت صحیح و به موقع برای بازار مناسب نقش موثری در اداره کسب و کار دارد.

با توجه به بومی سازی سیستم های تغذیه کننده بهای تمام شده در نرم افزار برهان، محاسبات قیمت تمام شده شکل دقیق تری به خود می گیرد. از آنجایی که نگرش برهان در عرضه محصولات نرم افزاری، فرآیند محور بوده و پروژه های اجرا شده توسط برهان نوین نیز  عمدتا با نگاه ایجاد بهترین روش عملیاتی بوده، از این رو پس از پیاده سازی راهکار بهای تمام شده توسط برهان نوین، سازمان ها قادر خواهند بود، نسبت به اصلاحات موثر به موقع اقدام نمایند.    

تجارب برهان نوین در محاسبات بهای تمام شده فراتر از هزینه یابی رفته و تمرکز بیشتر بر روی بهایابی در دوره های کوتاه مدت به صورت واقع بینانه می باشد.

انتقال قیمت به سیستم انبار جهت قیمت گذاری اسناد تولیدی، آنالیز اجزا تشکیل  دهنده قیمت تمام شده، استفاده از سه شیوه جهت محاسبات قیمت تمام شده بودجه ای منجر به شکل گیری شرایطی می شود که کاربر در تصمیم گیری بتواند موثر ترین اقدام را انجام دهد. تجارب برهان نوین در پیاده سازی قیمت تمام شده شامل صنایع زیر می شود:

سیستم بهای تمام شده بچ (سری ساخت یا سفارش کار)؛ ابزاری جهت اندازه گیری متناسب قیمت معامله با قیمت تمام شده

محاسبه قیمت تمام شده به تفکیک بچ محصول یا محصول یکی از پارامترهای بسیار مهم در تصمیم گیری مدیران در شرکت هایی است تو لیدی سفارشی را مبنای عملیات خود قرار داده اند.  اهمیت کسب اطلاعات در ارتباط قیمت تمام شده محصولات ساخته شده در شرایط رقابتی زمانی دو چندان می شود که قیمت مهم ترین پارامتر تصمیم گیری برای خریداران می شود. آنالیز اجزا قیمت تمام شده اولین گام در راستای جستجوی نقاط بهبود می باشد.

امکاناتی که بعد از استفاده از ماژول قیمت تمام شده برهان برای کاربران فراهم می شود به شرح زیر می باشد:

الف. محاسبه قیمت تمام شده واقعی محصولات به صورت دوره ای(ماهیانه)

ب. ارایه گزارش سود خالص به تفکیک گروه های کالا: اطلاعات این گزارش برآیند اطلاعات گزارش  (گزارش میزان سودآوری محصولات) مرتبط باکالا و گروه کالا می باشد؛ به نحوی که مدیریت می تواند به میزان سودآوری هر گروه محصول به صورت تفکیک شده دست یابد. به عبارتی صورت سود و زیان را به تفکیک هر گروه محصول در دوره های محاسباتی انجام شده در اختیار دارد.

ج. ارایه گزارش سود و زیان خالص به تفکیک محصولات بر اساس دوره های بهای تمام شده: در این گزارش بخشی از ترازنامه و صورت سود و زیان در هم تلفیق شده در اختیار کاربر قرار می گیرد. بدین صورت که کاربران علاوه بر دستیابی به سود و زیان خالص محصولات، آنالیز گردش موجودی کالا را نیز در اختیار دارد. سهم از هزینه های دوره، هزینه های توزیع و فروش و نیز در اختیار کاربر قرار می گیرد. مهم ترین اطلاعات قابل برداشت از این گزارش به شرح زیر می باشد:

  • ارایه موجودی ابتدای دوره به صورت تعدادی و ریالی
  • ارایه موجودی تولید شده طی دوره به تفکیک مواد، دستمزد و سربار(آنالیز قیمت تمام شده کالای ساخته شده)
  • ارایه موجودی پایان دوره به صورت تعدادی و ریالی
  • ارایه قیمت تمام شده کالای فروش رفته
  • آنالیز مبلغ فروش طی دوره به تفکیک تخفیفات، مبلغ فروش، برگشت از فروش به صورت تعدادی و ریالی، خالص فروش
  • ارایه سهم از هزینه های دوره به تفکیک هزینه های مالی، توزیع و فروش، اداری، عملیاتی، غیر عملیاتی
  • ارایه سود ناخالص و سود خالص به تفکیک هر (بچ) محصول

د. ارایه گزارش حاشیه فروش به تفکیک اقلام اسناد فروش: در این گزارش سود و زیان اقلام فروش به تفکیک به کاربر نمایش داده می شود. در این گزارش می توان میزان سود آوری هر قلم در فاکتور فروش و نتیجتا به میزان سود ناخالص کسب شده از هر فاکتور فروش دست یافت.

ه. آنالیز قیمت بچ

در این گزارش به آنالیز قیمت تمام شده بچ تولید شده، پرداخته می شود. تک تک اقلام در کنار قیمت دستمزد و سربار به کاربر نمایش داده می شود.

کارکرد این گزارش بدین گونه می باشد که کاربر در قسمت سمت راست، کالای مورد نظر را انتخاب می کند؛ در قسمت سمت چپ بچ های تولید شده در آن دوره به کاربر نمایش داده می شود. با کلیک بر روی هر بچ در فرم پایینی اطلاعات مربوط به اجزا تشکیل دهنده به کاربر نمایش داده می شود.

این راهکار مناسب شرکت های تولید اسانس، تولید آرایشی، تولید محصولات بهداشتی، شرکت های تولید نوشیدنی، دارویی، صنایع غذایی، شرکت هایی که تولیداتشان را به صورت بچ برون سپاری می کنند.