محاسبه پورسانت بر اساس وصول

یکی از شیوه های تهییج پرسنل فروش  جهت ارتقا عملکرد آنان پرداخت پاداش و پورسانت است. بازه ای که در اختیار صاحبان کسب و کار قرار دارد تا بین قیمت تمام شده کالای فروش رفته و مبلغ فروش فضای مناسب ایجاد کنند، حاشیه سود نام دارد. محاسبات این حدفاصل آن قدر دقیق باید انجام شود که لاین فروش مورد نظر زیان ده نشود. ابزارهای مدیران فروش برای ایجاد فضای ترویج فروش سمت مشتری، سمت سازمان فروش و کانال فروش قرار می گیرد. از این رو به ناچار بخشی از حاشیه فروش را مدیران به سمت مشتری می برند(با عنوان جایزه فروش یا تخفیفات)، برخی حاشیه فروش را به سمت پرسنل سازمان خود می برند(با عنوان پاداش و پورسانت)؛ گاهی نیز حاشیه فروش به سمت  مصرف کننده منتقل می شود(با عنوان کارت ها وفاداری یا جوایز خرید). با این حال هنر مدیر فروش و واحد بازاریابی این است که این حد فاصل به گونه ای مدیریت شود که از محدوده مجاز تعیین شه فراتر نرود.

همان طور که پیش تر اشاره گردید، از مهم ترین هزینه هایی که سازمان کارفرما جهت ترویج فرآیند فروش متحمل میشود، پرداخت پورسانت به پرسنل  فروش می باشد. هزینه مطالبات سوخت شده، انحراف از هدف، هزینه های توسعه، سرمایه گذاری های متفاوت ... همگی باعث آن شده که در زمان پرداخت پورسانت نگاه مدیریت شرکت ها بر میزان ورودنقدینگی در سازمان معطوف شود. به عبارتی تمام تمرکز مدیران به فروش بیشتر با حداقل میزان سوختی می باشد. از طرفی تیم های فروش همواره دغذغه دریافت به موقع پورسانت خود را دارند. نرم افزار مدیریت وصول برهان سیستم با این رویکرد طراحی شده که بتواند وضعیت پرداختی هر مشتری را بر اساس هر فاکتور ممیزی کند. با کمک ماژول های فروش، خزانه داری، وصول و افزونه  امکان پشتیبانی از هر نوع مدلی در نرم افزار برهان سیستم برای پرداخت پورسانت میسر است.  برای مشاهده نمونه اقدامات انجام شده توسط نمایندگی برهان نوین با ما تماس بگیرید.