• گزارش رسید موقت های تایید نشده

  در این گزارش به رسید موقت هایی اشاره می شود که هنوز واحد QCنسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نکرده است. اصطلاحا این رسیدها هنوز توسط واحد کنترل کیفیت(آزمایشگاه) تایید نشده اند. از نظر عملیاتی بر روی این کالاها برگ زرد چسبانده شده و منتطر اعلام نظر واحد فنی می باشند. سند رسید موقت در سیستم انبار است و پیش نیاز دریافت این گزارش تهیه سیستم انبار می باشد.

  گزارش رسید موقت های تایید نشده
 • گزارش اسناد انبار فاقد سند حسابداری

  همواره یکی از انواع مغایرت بین سیستم حسابداری و انبار عدم ارسال اسناد حسابداری برای تمامی اسناد انبار می باشد. در این گزارش چنانچه حتی برای یک قلم ازاسناد انبار سند حسابداری صادر نشده باشد، می توان نتیجه آن را در این گزارش مشاهده نمود. این گزارش به تفکیک طبقه بندی کالاهای انبار نمایش داده می شود. این گزارش از نوع گزارشات کنترلی بوده که واحد حسابداری انبار از آن استفاده می کند.

  گزارش اسناد انبار فاقد سند حسابداری
 • گزارش اسناد انبار ریالی نشده

  کاربران در این گزارش می توانند به تفکیک انبار، طبقه و سند اقلامی که ریال به آن تخصیص داده نشده، مشاهده نمایند. این گزارش از گزارشاتی است که در پایان سال کاربران حسابداری انبار به آن رجوع می کنند. این گزارش در دسته گزارشات ثابت سیستم انبار برهان قرار می گیرد.

  گزارش اسناد انبار ریالی نشده
 • سرجمع رسید خرید بر اساس شماره سند

  در این گزارش که به صورت لیستی است و بر روی همه ستون های آن امکان سورت(مرتب کردن به صورت صعودی یا نزولی) وجود دارد لیست اسناد خرید بر اساس شماره سند و به تفکیک مبلغ، اصلاح بها افزاینده، کاهنده و مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری وجود دارد. یکی از مهم ترین کاربردهای این گزارش تعیین میزان بدهی به طرف های مقابل شرکت و استفاده در گزارش خرید و فروش فصلی است. گزارش سرجمع فاکتور خرید بر اساس اطلاعات فرم رسید خرید انبار تهیه می شود.

  سرجمع رسید خرید بر اساس شماره سند
 • گزارش خلاصه گردش کالا در انبار

  در این گزارش موجودی کالا در انبار به تفکیک ابتدای دوره، وارده و صادره برای هر کالا در هر انبار نمایش داده می شود. این گزارش دو حالت تعدادی و ریالی داشته که به تفکیک روش قیمت گذاری(انبار، شعبه و سازمان) قابل استفاده است. این گزارش یکی از پرکاربردترین گزارشات برای بخش حسابداری انبار است. برای دریافت این گزارش باید سیستم انبار را تهیه کرده باشید.

  گزارش خلاصه گردش کالا در انبار
 • گزارش موجودی ابتدای دوره به تفکیک انبار- تعدادی

  موجودی کالاهای انبار به تفکیک انبار و به صورت سرجمع تعدادی بر اساس واحد سنجش اصلی در سند ابتدای دوره نمایش داده می شود. از آنجایی که گزارشات ریالی تنها باید به پرسنل مالی نمایش داده شوند، در این گزارش ارزش مبلغی کالاها وجود ندارد.

  گزارش موجودی ابتدای دوره به تفکیک انبار- تعدادی
 • گزارش آنالیز گردش به تفکیک مراکز هزینه

  اگر اسناد تولید به شکل ساده به چهار دسته ارسال به تولید، دریافت از تولید، برگشت از تولید و مرجوعی به تولید دسته بندی شوند با کمک این گزارش می توان میزان مصرف کالا در هر یک از 4 نوع سند فوق را به تفکیک هر ماه مشاهده نمود.

  گزارش آنالیز گردش به تفکیک مراکز هزینه
 • گزارش حواله فروش های تحویل نشده

  یکی از مهم ترین و کاربردی ترین گزارشاتی است که واحد فروش دایما با آن سرو کار دارد. به کمک این گزارش کارشناسان فروش پی می برند کدام یک از حواله های فروش هنوز از انبار خارج نشده اند. ضمن اینکه قبل از بستن سال و شروع انبارگردانی نیز باید این گزارش را کنترل نمود.

  گزارش حواله فروش های تحویل نشده
 • گزارش آنالیز گردش کالا در انبار

  : در گزارش آنالیز گردش، می توان گردش کالاها را به تفکیک نوع سند مشاهده نمود. این گزارش در سه نوع طبقه(سازمان)، شعبه و انبار در سیستم انبار برهان وجود دارد. عزیزان استفاده کننده از سیستم انبار برهان بر اساس روش قیمت گذاری نوع گزارش آنالیز گردش خود را انتخاب نمایند.

  گزارش آنالیز گردش کالا در انبار
 • گزارش آنالیز رسید موقت

  در این گزارش رسید موقت های هر کالا بر اساس طرف مقابل و به تفکیک شماره سند در هر انبار نمایش داده می شوند. از آنجایی که در فرم های رسید موقت به موجودی کالا در انبار افزوده نمی شود و کالا از نظر کیفی مورد بررسی قرار می گیرد، در این گزاشش مقدار تایید یا رد شده توسط واحد کنترل کیفیت(بر اساس فرم های ثبت شده در سیستم انبار) نمایش داده میشود. برای دریافت این گزارش با پشتیبانی برهان نوین تماس بگیرید. این گزارش در شرکت هایی کاربرد دارد که از فرم رسید موقت استفاده می نمایند.

  گزارش آنالیز رسید موقت
 • کالاهای فاقد محل فیزیکی

  در صورتی که در پروزه پیاده سازی ارتباط بین انبار و محل فیزیکی فعال شده باشد، در فرم های رسید و حواله در صورتی می توان یک کالا را از انبار خارج نمود که آن کالا به انبار مربوطه ارتباط داده شده باشد. در این گزارش لیست کالاهایی که تعریف شده اند ولی به هیچ محل فیزیکی ارتباط ندارند، نمایش داده می شود. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق در سیستم انبار با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرید.

  کالاهای فاقد محل فیزیکی
 • کاردکس ریالی کالا

  کارت گردش ریالی هر کالا بر اساس منطق قیمت گذاری تنظیم می شود. چنانچه قیمت گذاری در سطح سازمان باشد، کارت گردش درسطح سازمان چیده می شود، چنانچه در سطح انبار باشد، کارت گردش در سطح انبار و چنانچه در سطح شعبه باشد کارت گردش در سطح شعبه چیده می شود. در کارت گردش ریالی هر کالا آنالیز گردش کالا به ریز گردش اسناد نمایش داده می شود. از جمله قابلیت هایی که یک نرم افزار می تواند در نمایش جزییات داشته باشد، امکان ارایه گردش کالا با فیلتر از تاریخ تا تاریخ و همچنین ارایه گزارش بر اساس واحد سنجش های متفاوت برای یک کالاست. همچنین اثبات محاسبات قیمت گذاری انجام شده مورد دیگری است که می تواند توانمندی شرکت ارایه دهنده نرم افزار را نمایش دهد. در نرم افزار انبار برهان تمامی نکات مطرح شده، عملیاتی شده است.

  کاردکس ریالی کالا
 • گزارش گردش کالا در سطح سازمان

  موجودی کالا در چهار ستون؛ ابتدای دوره، وارده، صادره و مانده بدون در نظر گرفتن انبار و در سطح سازمان نمایش داده می شود. همکارن عزیزی که در نرم افزار برهان فعالیت می کنند می توانند این گزارش را از مسیر سیستم>گزارش ساز>گزارشات سیستمی>انبار>گزارشات>گزارش شماره3؛ خلاصه گردش تعدادی کالا بر اساس طبقه دریافت نمایند.

  گزارش گردش کالا در سطح سازمان
 • موجودی کالا بر تفکیک انبار به صورت سرجمع

  کاربرد این گزارش نمایش موجودی تعدادی و ریالی در ستون های ابتدای دوره، وارده، صادره و مانده بر اساس هر انبار و بر اساس واحد سنجش اصلی نمایش داده می شود

  موجودی کالا بر تفکیک انبار به صورت سرجمع
 • گزارش میزان مصرف هر کالا به ریز مرکز هزینه

  هدف این گزارش نمایش مصرف کالاها به تفکیک مراکز هزینه می باشد. هدف در این گزارش این می باشد که بررسی شود هر کالایی در چه مراکزی مورد استفاده قرار می گیرد. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق می توانند از مسیر گزارشات ثابت سیستم، طبق لی اوت زیر در نرم افزار برهان سیستم به گزارش مورد نظر دست یابند. سیستم>گزارش ساز>گزارشات سیستمی>انبار>گزارشات> گزارش شماره 13؛ خلاصه مصرف بر اساس کالا به تفکیک طرف مقابل

  گزارش میزان مصرف هر کالا به ریز مرکز هزینه
 • گزارش ریز اسناد انبار به تفکیک شماره سند

  این گزارش گردش های هر کالا را به تفکیک گردش اسناد و یه صورت متوالی نمایش می دهد در گزارش کاردکس کالا تنها می توان گردش یک کالا را مشاهده نمود ولی در گزارش ریز گردش اسناد گردش بر اساس گروه بندی کالاها و به صورت کاردکس های پشت سر هم نمایش داده می شود. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق می توانند از مسیر گزارشات ثابت سیستم، طبق لی اوت زیر در نرم افزار برهان سیستم به گزارش مورد نظر دست یابند. سیستم>گزارش ساز>گزارشات سیستمی>انبار>گزارشات> گزارش شماره 25؛ ریز اسناد به تفکیک شماره سند

  گزارش ریز اسناد انبار به تفکیک شماره سند
 • درخواست های کالای تحویل نشده

  هر درخواست کالایی که صادر می شود، در صورت تایید باید به واحد مربوطه تحویل داده شود. در این گزارش چنانچه درخواست کالایی مورد تایید قرار گرفته باشد ولی سند مصرف آن صادر نشده باشد باید نمایش داده شود.

  درخواست های کالای تحویل نشده
 • کاردکس تعدادی کالا

  کاردکس تعدادی کالا: کارت گردش هر کالا در سطح انبار و سازمان می باشد. هر انباردار تنها می تواند کاردکس کالاهای انبار خود را مشاهده نماید. در کاردکس: تاریخ گردش، مقدار گردش، نوع گردش به تفکیک طرف های مقابل به همراه سایر جزئیات نمایش داده می شود. کارت گردش می تواند در سطح انبار یا سازمان باشد. در نرم افزار برهان علاوه بر این دو مفهوم، می توان کاردکس تعدادی کالا را در سطح شعبه نیز تهیه نمود.

  کاردکس تعدادی کالا