• بیشترین کالای فروش رفته طبق اصل پارتو 80-20

  این گزارش دو تفسیر از آن ارایه می شود: 80 درصد فروش بر روی بیست درصد از کالاهاست؛ 80 درصد فروش بر روی 20درصد از مشتریان است. از روی این گزارش می توان کالاهای تند رو و مشتریان استراتژیک سازمان رو شناسایی نمود. این گزارش به صورت نموداری و به شکل منحنی رشد ارایه می شود. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق در نرم افزار برهان از منوی سیستم ، گزارش ساز طبق مسیر زیر گزارش مورد نظر را دریافت نمایید: سیستم>گزارش ساز>گزارشات سیستمی>فروش> ردیف 14، گزارش پروفروش ترین کالاها(نمودار پارتو) توجه شود در گزارشات پارتو فروش بر روی 20 کالای پر فروش مشتری ارایه می شود.

  بیشترین کالای فروش رفته طبق اصل پارتو 80-20
 • فروش به تفکیک گروه مشتری

  این گزارش به صورت مقداری، ریالی و درصدی در قالب دو نمودار مقداری و ریالی بر اساس سرشاخه گروه بندی مشتریان نمایش داده می شود. از آنجایی که سرشاخه گروه بندی مشتریان یکی از معیارهای بخش بندی بازار می باشد با کمک این گزارش می توان عملکرد تیم های فروش درMarket Segmentation را مشاهده نمود. گزارش نموداری مورد نظر دایره ای در نظر گرفته شده تا امکان مقایسه برای تصمیم گیرندگان وجود داشته باشد. این گزارش جز گزارشات سیستمی فروش بوده و علاقه مندان می توانند جهت دریافت این گزارش از مسیر گزارشات ثابت سیستم، بخش فروش، گزارش شماره 9 را دریافت نمایند.

  فروش به تفکیک گروه مشتری
 • گزارش خلاصه حساب سود و زیان

  با دریافت این گزارش مدیریت بر اساس سرفصل گروه حساب ها می تواند نسبت به ارزیابی وضعیت موسسه اقدام نماید. این گزارش به تفکیک ماه و شعب است. جهت دریافت این گزارش باید واحدهای زیر مجموعه اطلاعات خود را به موقع ثبت کرده باشند. چنانچه مجموعه ای به صورت گروه شرکت باشد، می تواند با دریافت این گزارش نسبت به سودآوری هر یک از شعب اقدام نماید.

  گزارش خلاصه حساب سود و زیان
 • پراکندگی ریالی فاکتور فروش

  در این گزارش فاکتورهای فروش بر اساس مبلغ در یکی از بازه های 0 تا 500 هزارتومان/ 500 هزارتومان تا 1 میلیون تومان و... قرار می گیرند. بر اساس این گزارش مدیریت ارشد سازمان می تواند با یک نگاه حجم معاملات خود را بررسی نماید که عمده صورتحساب های صادر شده در چه بازه ای قرار می گیرد. ضمن اینکه این گزارش به تفکیک مراکز فروش ارایه می شود. همکاران گرامی جهت دریافت گزارش فوق با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرند.

  پراکندگی ریالی فاکتور فروش
 • گزارش مقایسه ای فروش

  این گزارش به مقایسه مقادیر فروش کالا بین دو ماه متفاوت بر اساس استانداردهای گزارشی از نوع BSC می پردازد. اطلاعات هر قلم بر اساس درصد رشد چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی در سه رنگ سبز، زرد و قرمز به کاربران نمایش داده می شود. در صورت رشد مثبت نتیجه مقایسه دو ماه به رنگ سبز، در صورت رشد منفی به رنگ قرمز و در صورت ثبات به رنگ زرد نمایش داده می شود. همکاران گرامی جهت دریافت این گزارش می توانند با واحد پشتیبانی برهان نوین تماس بگیرند.

  گزارش مقایسه ای فروش
 • سهم از فروش بر اساس بخش بندی بازار

  بخش بندی بازار در گروه بندی مشتری انجام می شود. هر گروهی می تواند زیر گروه های متفاوت داشته باشد. بر اساس بخش بندی انجام شده می توان اقدام به پیاده سازی سیاست گذاری های فروش نمود. هر مشتری تنها در یک گروه قرار می گیرد. از این رو جهت دریافت این گزارش به صورت مقایسه ای دو نوع خروجی قابل استخراج است. گزارش اول فروش به تفکیک هر گروه مشتری و خروجی دوم مقایسه بین مشتری های هر گروه مشتری.

  سهم از فروش بر اساس بخش بندی بازار